Alt Kullanıcı Oluşturma Kılavuzu – Defter Beyan Sistemi

Sistem Yönetimi Menüsünde ” Kullanıcı Ekle” menüsü çıkmıyorsa önce CTRL+F5 tuşu ile tarayıcınızı yenileyiniz.

Alt Kullanıcı Sadece Sigortalı Çalışanınız Olması Durumunda Sisteme SGK Kayıtları İle Eşleştirme Yapıldıktan Sonra Sisteme Eklenecektir.

“KULLANICI” sekmesinden ana kullanıcı (Meslek Mensubu) tarafından sisteme giriş yapılır.

Sol menüden “Sistem Yönetimi” sekmesi altındaki, “Kullanıcı Ekle” butonu tıklanır.

Burada Alt kullanıcı olarak eklenmek istenen SGK İşçi-İşveren bağlantısı olan çalışanın TC kimlik numarası girilir ve “Sorgula” butonuna tıklanır.

Bu bölümde “Adı Soyadı” ve “Kullanıcı Adı” otomatik olarak gelecektir. Alt kullanıcıya ait “Cep Telefonu” manuel olarak girilecektir.
“Kullanıcı Şifresi” ve “Tekrar Kullanıcı Şifresi” alt kullanıcı için tanımlanacak olan şifreyi ifade etmektedir. Bu kısım manuel olarak girilecektir. Alt kullanıcı sisteme buraya tanımlanacak şifre ile giriş yapacaktır.
Bilgiler girildikten sonra “Kullanıcı Ekle” butonu tıklanır. Bu aşamadan sonra alt kullanıcı tanımlanmış olacaktır.

Tanımlanan alt kullanıcıların listesini görmek için sol menüden “Sistem Yönetimi” sekmesi altındaki “Kullanıcı Listele” butonu tıklanır. Alt kullanıcı olarak tanımladığınız kişiler burada listenelecektir.

Bu kişilerden herhangi birine, herhangi bir müşteri için yetkilendirme yapılabilir. Bu yetkilendirmeyi yapabilmek için, “Yetkilendirme İşlemleri” tıklanır.

Yetkilendirme için kullanıcı seçilir.
Yetkilendirme ile işlemleri yapılacak müşterinin TC kimlik numarası bilgisi girilir ve “Sorgula” butonu tıklanır.

“Yetkilendirme İşlemleri” ekranı açıldığında, bilgisi girilen müşteri için hangi işlemleri yapabileceği yukarıdaki modülden seçilerek “Kaydet” butonu tıklanır.
Alt kullanıcı ekleme ve yetkilendirme işlemi tamamlanmıştır.
Alt kullanıcı aşağıdaki şekilde sisteme girebilir.
Şifresi kayıt edilen ve yetkilendirmesi yapılan alt kullanıcı, Sisteme “ALT KULLANICI” alanından girebilir.

Alt Kullanıcı Giriş ekranındaki;
Ana Kullanıcı VKN: Meslek mensubuna ait VKN’yi ifade etmektedir.
Kullanıcı TCKN: Alt kullanıcıya ait TCKN’yi ifade etmektedir.
Şifre: Meslek mensubunun alt kullanıcı için tanımlamış olduğu şifredir.
Bu bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra, “Giriş Yap” butonu tıklanır ve alt kullanıcı ekranına girilir.

Bu ekrandan alt kullanıcı yetkilendirme sınırlarına göre müşteri hakkındaki işlemleri
gerçekleştirebilir.

 

Not : Bu doküman Gelir İdaresi Başkanlığının Defter Beyan Sistemi  resmi web sayfasında yayınlanan kılavuzdan yararlanılarak hazırlanmıştır. Kılavuzun orjinal PDF sürümünü https://defterbeyan.gov.tr/images/alt-kullanici-ekleme-kilavuz.pdf linkinden indirebilirsiniz.

Defter Beyan Sistemine İlişkin Tüm Kılavuzlar İçin Gelir İdaresinin Resmi Adresi Olan https://defterbeyan.gov.tr/yardim.html?6#kilavuz 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

En Güncel Soru ve Çözüm Önerileri – Defter Beyan Sistemi

Hekimlerin Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen POS Tahsil Belgeleri Gelir Kaydı ve Nihai Tüketiciye Düzenlenmesi Durumunda TC/VKN Numarası Sorunu:

(Nihai Tüceticiye VKN ve TC Kimlik Numaralı olmayan ve stopaj kesintisi yapılmayan tüm gelirler bu yöntemle gelir kaydedilebilir.)

 • Serbest Meslek Makbuzu (Pos) : Belge Nihai Tüketiciye düzenlenmiş ise TC/VKN zorunluluğu yoktur. Ayrıca belgede stopaj kesintisi de olmayacaktır.
 • Gelir Kaydı :
  • Defter Kayıt Tarihi ve Belge Tarihi seçilecek.
  • Belge Türü Türü SERBEST MESLEK POS seçilecek
  • Sadece Sıra No girilecek
  • TC/VKN ÜNVAN VD ADRES Bilgisi girilmesine gerek yoktur.
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilecek
  • Belgenin Düzenlendiği Kişi/Kurum Nihai Tüketici alanı NİHAİ seçilecek
  • Satış Türü : Normal Satışlar
  • Gelir Kayıt Türü : Hizmet Satışı
  • Gelir Kayıt Alt Türü : İlk defa girilecekse kullanıcı tarafından yazılacak (örneğin: Muayene Ücreti Vs. yazılacak) Altta çıkacak Yeni Ekle Butonu tıklanarak çıkan uyarıya onay verilecek
  • Ardından Tutar Bilgisi Yazılacak
  • Stopajlı Satım YOKTUR olacak (stopaj olması durumunda Nihai Seçeneği Kaldırılmalı ve TC ÜNVAN VD ADRES alanları doldurulmalıdır.)
  • Satır Ekle dedikten sonra Sağ Menüden KAYDET butonu ile gelir sisteme eklenmiş olacak
  • Yeni Bir Gelir Belgesi eklemek için aynı işlemler baştan tekrarlanacak.
  • Stopajlı ve Vergi Mükellefi olan kişi yada kuruma düzenlenecek Serbest Makbuz Girişi İçin Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Makbuzu ile Gelir Ekleme videosunda yöntem kullanılacaktır.
  • Miktar Bilgisi giriş zorunluluğu yoktur. (bu alanın kaldırılması için 
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilmelidir)

 

Ücret Bordrosu Muhtasar Beyannameye Otomatik Olarak Gelecekmi ? Bordrodaki Gelir Vergisi Kesintisi Stopaj Yoluyla Eklenecek mi ?

 • Hayır. Ücret Bordroları Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı Videosundaki yöntemle gider kaydedilecek ve muhtasar beyannameye otomatik olarak gelmeyecektir.
 • Muhtasar Beyannamedeki tüm alanlar kullanıcı tarafından girilecektir.

Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Ücret Bordrosunda Nasıl İşlenecek

 • Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı videosunda olduğu gider İşveren Hissesine tekabül eden kısım düşüldükten sonra gider olarak işlenebilir.
 • Diğer bir seçenekte Söz konusu Teşviklerinden Deftere Gelir Kaydedilmesidir. Söz konusu teşvikler Gelir kaydedilecekse
  • Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir
  • Normal Satış – Diğer Hasılat – SGK Teşvikleri
  • Miktar :1 olarak girilecek Tutar Alanına : Teşvik Tutarı yazılıp Satır Ekle ve Kaydet butonu ile İlgili Döneme Gelir Eklenecek
 • NOT: Teşviklerin giderlerden indirilerek yazılması ya da Gelir olarak eklenmesi tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.Kanuni olarak nasıl işleneceğine ilişkin idarenin farklı özelgeleri mevcuttur.

Sözleşmeler İçin Ödenen Damga Vergisi Gider Yazılcak mı ?

 • Evet. Sürekli Damga Vergisi Mükellefi olanlar ile Damga Vergisi Beyannamelerini kağıt ortamında verenlerin kayıtları farklı olacaktır.
 • İlgili videoya Defter – Beyan Sistemi Damga Vergisi Gideri linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin veriler şimdilik  kullanıcı tarafından girilecektir.

 

Kayıt Ekleme Silme Yada Güncelleme Sırasında Alınan Hata Mesajları ve Yapılması Gerekenler.

  Kayıt girişleri sırasında resimdeki hata mesjlarını alan kullanıcılar https://e-defterbeyan.com/kayit-eklenemedi-hata-mesaji-defter-beyan-sistemi/ linkindeki yazıdaki yönergeleri takip ederek oluşturdukları tüm beyannameleri silmeleri ve kayıtları güncelledikten sonra yeniden beyanname oluşturmaları gerekmektedir.

Beyannamelerini Oluşturduktan Sonra Onaylama ve Gönderme İşlemleri Nasıl Yapılacak

 • Her bir mükellefe ait beyanname Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Mükellef Yönetimi alanından ilgili mükellefin defterine geçiş yapıarak Beyannameler Menüsünden oluşturulup kaydedilecek
 • Ancak gönderim ve onay işlemleri Mali Müşavirin kendi sayfasındaki Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Beyanname İşlemleri menüsünden İlgili Beyanname seçildikten sonra Gönder butonu yardımıyla gönderilecek.
 • Beyannameyi gönderikten sonra yeniden ARA butonuna basılarak beyannamenin onaylanması ya da iptal edilmesi sağlanacak.
 • ilgili videoya Defter- Beyan Sistemi Beyanname Oluşturma İptal ve Onaylama İşlemleri

Muhtasar Beyanname Menüsü ve İşlemleri

 • Muhtasar Beyanname 20.02.2018 tarihinde şimdilik sadece AYLIK MUHTASAR yönünden mükellefiyeti olanlara açılmıştır. ÜÇ AYLIK dönemler için sistem ilerleyen tarihlere kullanıcılara açılacaktır.

Daha Önce Defter Beyan Sisteminde Beyanname Gönderme İşlemleri Başlamadan Önce E-Beyanname Yoluyla Beyanname Gönderenlerin Durumu

 • Gelir İdaresi 486 nolu Tebliğde bu sistem dışında gönderilen beyannamelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı ve VUK’na göre özel usulsüzlük cezasına muhatap olacağını hüküm altına almıştır.
 • Ancak 4440189 nolu ALOMALİYE bilgi hattındaki çok sayıdaki kullanıcı için eski yöntemle gönderilen beyannamelerin bu geçiş süreci içiçn kabul edileceği bilgisini sözlü olarak vermekle beraber henüz konuya yazılı yada yasal bir çözüm getirmemiştir.
 • Dolayısı ile söz konusu beyannamelerin Sistem Üzerinden Yeniden Gönderimi şu an için mümkün olmadığından bu durumdaki mükelleflerin Gelir İdaresinin yapacağı açıklamayı beklemesi ve buna göre hareket etmesi yerinde olacaktır.

Hem Bilanço Hemde Serbest Meslek Kazancı Usulüne Göre Defter Tutanların Kayıt ve Beyannameleri

 • Yine 486 nolu Tebliğde yer alan hükümlere göre bu durumdaki mükellefler Serbest Meslek Kazancına ilişkin TÜM gelir ve gişder kayıtlarını Defter Beyan Sistemi üzerinden kayıt edecek,
 • Ancak TÜM beyannamelerini  (KDV-Muhtasar-Geçici-Gelir) ilgili matrah, kdv tutarlarını birleştirerek eski yöntem olan E-Beyanname yoluyla idareye göndereceklerdir.
 • Serbest Meslek Kazançlarına ilişkin söz konusu dönemde hiçbir gelir-gider olmaması durumunda şimdilik sistemde başka bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. (Ancak idare bu kayıtların kapatılmasına ilişkin bir ONAY seçeneği eklemesi durumunda ilgili aya ait kayıtların kapatılması için Onay vermesi gerekebileceğinde, Kdv Beyannamesi verilmesi gerek son gün sistemde böyle bir güncelleme olup olmadığını takip etmekte yarar olacaktır.

Aracılık Sözleşmesi Yaptığı ve Adına Başvuru Yapıldığı Halde Mükellef Yönetimi Ekranında Mükelleflerini Görüntüleyemeyen Mükelleflerin Yapması Gerekenler

 • Mükellef Yönetimi ekranından  Mükellef Seçimi alanına geçiş yapılır,
 • Vergi Kimlik Numarası yazan alanın altındaki kutucuğa ilgili mükellefin VKN/TC Numarası yazılır. 
 • Hemen altında çıkan Mükellef Ekle butonu ile ile ilgili mükellef eklenir.
 • Gelen Onay ekranı okunduktan sonra onay verilir.
 • İlgili Mükellef Sistemde Mali Müşavirin Müşteri Listesine eklenmiş olacaktır.
 • Buna rağmen mükellef bilgisi gelmedi ise sırayla, internet vergi dairesinden girilen aracılık sözleşme bilgileri kontrol edilir. Başvuru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Buna rağmen çözüm bulunamıyorsa 4440189 Alo Maliye yardımıyla çözüm aranabilir.

 

 

 Gün İçerisinde GÜNCEL SORU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ eklenmeye devam edecektir.

 

 

Defter Beyan Sistemi Videoları

21/02/2018 tarihinde eklenen Gib Medya Portal Videoları

Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı

Defter- Beyan Sistemi Beyanname Oluşturma İptal ve Onaylama İşlemleri

Defter – Beyan Sistemi Özel Onaylı Beyanname

Defter- Beyan Sistemi Belge Kaydı ve Silme İslemi

Defter- Beyan Sistemi Arac Kiralama Gideri

Defter – Beyan Sistemi Damga Vergisi Gideri

Defter – Beyan Sistemi Satır ve Belge Güncelleme

15/01/2018 tarihinde eklenen Gib Medya Portal Videoları

Defter-Beyan Sistemi Telefon Faturası Gideri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Sabit Kıymet Gideri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Kırtasiye Gideri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Banka Gideri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Amortisman Gideri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Faiz Geliri Ekleme

Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Makbuzu ile Gelir Ekleme

Defter beyan Sistemi Genel Tanıtım

Murat Omrak – Mali Müşavir

Eğitim Semineri – İzmir Smmm Odası – Defter Beyan Sistemi

UYGULAMALI EĞİTİM SEMİNERİ

İZMİR  SMMMO KONFERANS SALONU

 

 • TÜM YÖNLERİYLE DEFTER BEYAN SİSTEMİ

 • GELİR-GİDER KAYIT ÖRNEKLERİ (UYGULAMALI)

 • KDV1 VE KDV-2 BEYANNAME HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ

 • UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • SORU-CEVAP

 •  20 Şubat 2018 Saat : 18:00
 • İzmir Smmmo Konferans Salonu
 • Sunum : Murat Omrak 

Kayıt İçin Tıklayın

2 Nolu KDV Beyannamesi Rehberi- Defter Beyan Sistemi

KDV TEVKİFATLI VE STOPAJLI OTOMOBİL KİRALANMASI GİDER ÖRNEĞİ

Bu örnek; vergi mükellefi olmayan birinden işletmeye otomobil kiralanması, Sorumlu Sıfatıyla Kdv Tevkifatı yapılması ve kiralamaya ilişkin Vergi Sorumlusu sıfatıyla Stopaj kesintisi yapılarak Gider Pusulası düzenlendiği varsayılarak hazırlanmıştır.

Belge Bilgisi alanından DİĞER Belge Türü (Gider Pusulası alanında KDV Alanı Bulunmadığından) Seçilerek belgeye ait tüm alanlar doldurulur. Eklenecek gider Fatura ya da Kdv içeren farklı bir belge türü ise ilgili belge türü seçilecektir. Söz konusu kesintilerin 2 NOLU KDV ve MUHTASAR Beyannamelerinde yer alması için aşağıdaki kayıt yöntemi ile gider eklenebilir.

Gider Kalemleri alanında Normal Alım seçildikten sonra Gider Kayıt Türü olarak GVK Md-68 (İlgili Gider Kayıt Türü) seçilir.

Gider Kayıt Alt Türü alanından ilgili gider türü seçilir.

ÖNEMLİ : Eğer eklenecek gider 117 Nolu KDV GENEL TEBLİĞ’inde belirtilen sorumlu sıfatıyla KDV Tevkifatı Yapılmak suretiyle alınan bir hizmet yada alış ise, eklenecek gider de sorumlu sıfatıyla yapılacak olan kesintinin 2 Nolu KDV Beyannamesinde “Katma Değer Kesintisi Yapılankara Ait Bildirim” tablosunda yer alması için KDV TEVKİFATLI ALIM Vardır olarak seçilmelidir.

Aynı zamanda eklenen gider stopaja tabi bir gider ise (Örneğin Kiralama Hizmeti) gibi, bu defa Muhtasar Beyanname’de yer alması için STOPAJLI ALIM Vardır seçilmelidir.

Gider Kalemleri Tablosu orta kısmında yer alan KDV TEVKİFATI alanından ilgili gidere ait 117 Nolu KDV GT’ne istinaden Tevkifat Kodu seçilmelidir.

Yine Gider Kalemleri Tablosu orta kısmında yer alan 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ’nde yer alacak Ödeme Türü alanından İlgili Ödeme Türü bilgisi seçilmelidir.

Ardından MUHTASAR BEYANNAME’de GVK Madde 94’e istinaden yapılacak olan Stopaj Kesintisine ait bilgi ve buna uygun kod STOPAJ alanından seçildikten sonra, ilgili maddeye istinaden yapılacak olan Stopaj Oranı otomatik olarak gelecektir. (Kesinti oranı kontrol edilmelidir, bazı seçimler için bu oran kullanıcı tarafından seçilecektir)

Giriş tamamlandıktan sonra Gider Kalemleri alanındaki KDV, TEVKİFAT ve STOPAJ alanları belgenizdeki tutarlarla ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.

Gider kalemi tamamlandıktan sonra SATIR EKLE butonuna basılıp ilgili kalemin sağ tarafta bulunan EKLENEN GİDERLER bölümüne eklenmesi sağlanmalıdır. Sağ alt köşede bulunan KAYDET butonuna basıldıktan sonra ilgili Gider Belgesi Defter Beyan Sistemine eklenmiş olacaktır.

Muhasebe İşlemleri menüsünde bulunan GİDER LİSTESİ alanından giderler listelendiğinde, eklenen gider belgesine ait bilgiler görüntülenecektir. Eklenen bu kayda ait Brüt Gider tutarı defterinizin Gider alanına eklenecek, İndirime Ait KDV 1 nolu Kdv Beyannamesinde indirim konusu yapılacak, ve brüt gider tutarı hesap özetinizde gider olarak toplanacaktır.

Beyannameler menüsünden KDV-2 nolu türü seçilecek ve ilgili dönem için OLUŞTUR butonuna basılarak 2 Nolu KDV BEYANNAMESİ görüntüleme amaçlı oluşturulacaktır.

Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesine gelindiğinde eklenen gider belgesinde yapılacak olan KDV TEVKİFATI ve kesinti yapılan mükellefe ilişkin bilgiler kontrol edilecektir.

Ardından beyannamenin Vergi Bildirimi sekmesi seçilecek buradan da Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim Tablosu kontrol edilecektir. Söz konusu bilgiler doğru ise beyanname Onayla ve Kaydet butonu ile kaydedilecek ve daha sonra Mali Müşavir İşlemleri menüsünden Beyanname İşlemleri alanından gönderim ve onay işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hazırlanan bu yazı tamamen bilgilendirme amaçlı olup Gelir İdaresi’nin hiçbir görüşü alınmadan, sistem üzerinde kayıt ekleme yöntemi ile denemeler yapılarak hazırlanmıştır. İlgili beyan ve kayıtlara ait tereddüt oluşması halinde Gelir İdaresinden görüş almanızı önemle hatırlatırız. e-defterbeyan.com sitesinde yayımlanan yazı ve makalelerin içeriğinden doğan tüm sorumluluk okuyucuya ait olup kaynak gösterilmek alıntı yapılabilir.

Murat Omrak – Mali Müşavir