En Güncel Soru ve Çözüm Önerileri – Defter Beyan Sistemi

Hekimlerin Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen POS Tahsil Belgeleri Gelir Kaydı ve Nihai Tüketiciye Düzenlenmesi Durumunda TC/VKN Numarası Sorunu:

(Nihai Tüceticiye VKN ve TC Kimlik Numaralı olmayan ve stopaj kesintisi yapılmayan tüm gelirler bu yöntemle gelir kaydedilebilir.)

 • Serbest Meslek Makbuzu (Pos) : Belge Nihai Tüketiciye düzenlenmiş ise TC/VKN zorunluluğu yoktur. Ayrıca belgede stopaj kesintisi de olmayacaktır.
 • Gelir Kaydı :
  • Defter Kayıt Tarihi ve Belge Tarihi seçilecek.
  • Belge Türü Türü SERBEST MESLEK POS seçilecek
  • Sadece Sıra No girilecek
  • TC/VKN ÜNVAN VD ADRES Bilgisi girilmesine gerek yoktur.
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilecek
  • Belgenin Düzenlendiği Kişi/Kurum Nihai Tüketici alanı NİHAİ seçilecek
  • Satış Türü : Normal Satışlar
  • Gelir Kayıt Türü : Hizmet Satışı
  • Gelir Kayıt Alt Türü : İlk defa girilecekse kullanıcı tarafından yazılacak (örneğin: Muayene Ücreti Vs. yazılacak) Altta çıkacak Yeni Ekle Butonu tıklanarak çıkan uyarıya onay verilecek
  • Ardından Tutar Bilgisi Yazılacak
  • Stopajlı Satım YOKTUR olacak (stopaj olması durumunda Nihai Seçeneği Kaldırılmalı ve TC ÜNVAN VD ADRES alanları doldurulmalıdır.)
  • Satır Ekle dedikten sonra Sağ Menüden KAYDET butonu ile gelir sisteme eklenmiş olacak
  • Yeni Bir Gelir Belgesi eklemek için aynı işlemler baştan tekrarlanacak.
  • Stopajlı ve Vergi Mükellefi olan kişi yada kuruma düzenlenecek Serbest Makbuz Girişi İçin Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Makbuzu ile Gelir Ekleme videosunda yöntem kullanılacaktır.
  • Miktar Bilgisi giriş zorunluluğu yoktur. (bu alanın kaldırılması için 
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilmelidir)

 

Ücret Bordrosu Muhtasar Beyannameye Otomatik Olarak Gelecekmi ? Bordrodaki Gelir Vergisi Kesintisi Stopaj Yoluyla Eklenecek mi ?

 • Hayır. Ücret Bordroları Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı Videosundaki yöntemle gider kaydedilecek ve muhtasar beyannameye otomatik olarak gelmeyecektir.
 • Muhtasar Beyannamedeki tüm alanlar kullanıcı tarafından girilecektir.

Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Ücret Bordrosunda Nasıl İşlenecek

 • Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı videosunda olduğu gider İşveren Hissesine tekabül eden kısım düşüldükten sonra gider olarak işlenebilir.
 • Diğer bir seçenekte Söz konusu Teşviklerinden Deftere Gelir Kaydedilmesidir. Söz konusu teşvikler Gelir kaydedilecekse
  • Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir
  • Normal Satış – Diğer Hasılat – SGK Teşvikleri
  • Miktar :1 olarak girilecek Tutar Alanına : Teşvik Tutarı yazılıp Satır Ekle ve Kaydet butonu ile İlgili Döneme Gelir Eklenecek
 • NOT: Teşviklerin giderlerden indirilerek yazılması ya da Gelir olarak eklenmesi tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.Kanuni olarak nasıl işleneceğine ilişkin idarenin farklı özelgeleri mevcuttur.

Sözleşmeler İçin Ödenen Damga Vergisi Gider Yazılcak mı ?

 • Evet. Sürekli Damga Vergisi Mükellefi olanlar ile Damga Vergisi Beyannamelerini kağıt ortamında verenlerin kayıtları farklı olacaktır.
 • İlgili videoya Defter – Beyan Sistemi Damga Vergisi Gideri linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin veriler şimdilik  kullanıcı tarafından girilecektir.

 

Kayıt Ekleme Silme Yada Güncelleme Sırasında Alınan Hata Mesajları ve Yapılması Gerekenler.

  Kayıt girişleri sırasında resimdeki hata mesjlarını alan kullanıcılar https://e-defterbeyan.com/kayit-eklenemedi-hata-mesaji-defter-beyan-sistemi/ linkindeki yazıdaki yönergeleri takip ederek oluşturdukları tüm beyannameleri silmeleri ve kayıtları güncelledikten sonra yeniden beyanname oluşturmaları gerekmektedir.

Beyannamelerini Oluşturduktan Sonra Onaylama ve Gönderme İşlemleri Nasıl Yapılacak

 • Her bir mükellefe ait beyanname Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Mükellef Yönetimi alanından ilgili mükellefin defterine geçiş yapıarak Beyannameler Menüsünden oluşturulup kaydedilecek
 • Ancak gönderim ve onay işlemleri Mali Müşavirin kendi sayfasındaki Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Beyanname İşlemleri menüsünden İlgili Beyanname seçildikten sonra Gönder butonu yardımıyla gönderilecek.
 • Beyannameyi gönderikten sonra yeniden ARA butonuna basılarak beyannamenin onaylanması ya da iptal edilmesi sağlanacak.
 • ilgili videoya Defter- Beyan Sistemi Beyanname Oluşturma İptal ve Onaylama İşlemleri

Muhtasar Beyanname Menüsü ve İşlemleri

 • Muhtasar Beyanname 20.02.2018 tarihinde şimdilik sadece AYLIK MUHTASAR yönünden mükellefiyeti olanlara açılmıştır. ÜÇ AYLIK dönemler için sistem ilerleyen tarihlere kullanıcılara açılacaktır.

Daha Önce Defter Beyan Sisteminde Beyanname Gönderme İşlemleri Başlamadan Önce E-Beyanname Yoluyla Beyanname Gönderenlerin Durumu

 • Gelir İdaresi 486 nolu Tebliğde bu sistem dışında gönderilen beyannamelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı ve VUK’na göre özel usulsüzlük cezasına muhatap olacağını hüküm altına almıştır.
 • Ancak 4440189 nolu ALOMALİYE bilgi hattındaki çok sayıdaki kullanıcı için eski yöntemle gönderilen beyannamelerin bu geçiş süreci içiçn kabul edileceği bilgisini sözlü olarak vermekle beraber henüz konuya yazılı yada yasal bir çözüm getirmemiştir.
 • Dolayısı ile söz konusu beyannamelerin Sistem Üzerinden Yeniden Gönderimi şu an için mümkün olmadığından bu durumdaki mükelleflerin Gelir İdaresinin yapacağı açıklamayı beklemesi ve buna göre hareket etmesi yerinde olacaktır.

Hem Bilanço Hemde Serbest Meslek Kazancı Usulüne Göre Defter Tutanların Kayıt ve Beyannameleri

 • Yine 486 nolu Tebliğde yer alan hükümlere göre bu durumdaki mükellefler Serbest Meslek Kazancına ilişkin TÜM gelir ve gişder kayıtlarını Defter Beyan Sistemi üzerinden kayıt edecek,
 • Ancak TÜM beyannamelerini  (KDV-Muhtasar-Geçici-Gelir) ilgili matrah, kdv tutarlarını birleştirerek eski yöntem olan E-Beyanname yoluyla idareye göndereceklerdir.
 • Serbest Meslek Kazançlarına ilişkin söz konusu dönemde hiçbir gelir-gider olmaması durumunda şimdilik sistemde başka bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. (Ancak idare bu kayıtların kapatılmasına ilişkin bir ONAY seçeneği eklemesi durumunda ilgili aya ait kayıtların kapatılması için Onay vermesi gerekebileceğinde, Kdv Beyannamesi verilmesi gerek son gün sistemde böyle bir güncelleme olup olmadığını takip etmekte yarar olacaktır.

Aracılık Sözleşmesi Yaptığı ve Adına Başvuru Yapıldığı Halde Mükellef Yönetimi Ekranında Mükelleflerini Görüntüleyemeyen Mükelleflerin Yapması Gerekenler

 • Mükellef Yönetimi ekranından  Mükellef Seçimi alanına geçiş yapılır,
 • Vergi Kimlik Numarası yazan alanın altındaki kutucuğa ilgili mükellefin VKN/TC Numarası yazılır. 
 • Hemen altında çıkan Mükellef Ekle butonu ile ile ilgili mükellef eklenir.
 • Gelen Onay ekranı okunduktan sonra onay verilir.
 • İlgili Mükellef Sistemde Mali Müşavirin Müşteri Listesine eklenmiş olacaktır.
 • Buna rağmen mükellef bilgisi gelmedi ise sırayla, internet vergi dairesinden girilen aracılık sözleşme bilgileri kontrol edilir. Başvuru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Buna rağmen çözüm bulunamıyorsa 4440189 Alo Maliye yardımıyla çözüm aranabilir.

 

 

 Gün İçerisinde GÜNCEL SORU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ eklenmeye devam edecektir.

 

 

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: