E-Defter Süreleri 4 Kasım 2019’a Uzadı

Tarih: 31/10/2019 Sayı: VUK-120/2019-10

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Daha fazlasını oku

Kdv Muhtasar Ocak 2019 ve Basit Usul 2018 Süre Uzatıldı

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

25/02/2019 tarihli ve VUK-113 / 2019-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

1. Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin süresi 26/2/2019 tarihine kadar uzatılması,

2. Basit usul gelir vergisi beyanname süresinin 28/2/2018 tarihine kadar uzatılması

3. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 25/2/2019 tarihine kadar yapılması gereken kayıtların 15/3/2019 tarihine kadar yapılması,

4. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken beyannamelerin BDP’den verilebilmesi

konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Defter Beyan Sistemi – GİB Yardım Portalı

Defter Beyan Sistemi ile ilgili Sık Sorulan Soruların yanıtları, sisteme ait kılavuzlar, eğitim videoları ve hata mesajları gibi bir çok sorunuzun yanıtı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi portalında yayımlanmaya devam ediyor.

İlgili Konu Başlıklarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.

Beyannamelere ilişkin soru ve sorunlar için tıklayınız.

Tüm Gelir ve Gider Alanları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Tüm Gider Kayıt Örnekleri İçin Tıklayınız.

Tüm Gelir Kayıt Örnekleri İçin Tıklayınız.

Sisteme ait Yayımlanan Tüm Kılavuzlar İçin Tıklayınız.

Tüm Sistem Videoları İçin Tıklayınız.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ – ŞUBAT 2018 KAYIT SÜRESİ UZATILDI

ŞUBAT-2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/102

Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi.

Tarihi: 27/03/2018

Sayısı: VUK-102 / 2018-6

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Sisteme 2018/Şubat dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2018/Şubat Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması:

26 Mart 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2018/Şubat Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Şubat dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

OCAK-2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi.

Tarihi: 23/02/2018

Sayısı: VUK-100 / 2018-4

1. Giriş:

Defter-Beyan Sisteminin ilk defa kullanılmaya başlanması nedeniyle Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Sisteme 2018/Ocak dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması:

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

ZİRVE ve ORKA Entegrasyon – Defter Beyan Sistemi

Defter Beyan Sistemine ZİRVE ve ORKA muhasebe yazılımları ile veri aktarımı (entegrasyon) yapmak için Dış Sistem Kullanıcı Tanımlama menüsü açılmıştır.

Söz konusu programları kullananlar aşağıda görüldüğü üzere kullanmış oldukları programlardan mevcut işletme defteri ve serbest meslek defteri kayıtlarını entegre etmek için Dış Kullanıcı tanımlaması yapması gerekmektedir.

 

Kullanmış oldukları yazılımları listeden seçtikten sonra aşağıdaki şekilde “API KEY” ve “API SECRET kodlarını alıp yazılım firmalarının entegrasyonlarını sağlamak üzere metnin onaylanması gerekmektedir.

 

Muhasebe kayıtlarınızı tuttuğunuzu beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programının, size ve/veya mükelleflerinize ilişkin kayıtların, sizin tarafınızdan yapılacak işlemlere bağlı olarak, Defter-Beyan Sistemine aktarılması sırasında kullanılacak olan “API KEY” ve “API SECRET” bilgileri onaydan sonra bu ekranda yer almaktadır.
      Söz konusu “API KEY” ve “API SECRET” bilgilerini saklamanız (isterseniz aşağıda yer alan “İndir” seçeneği ile bu bilgileri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz) ve kayıtların aktarılabilmesi için kullandığınızı beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programı ile sizin tarafınızdan paylaşılması gerekmektedir.
      Her mükellef için ayrı bir “API KEY” ve “API SECRET” üretmenize gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan kullandığınız beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programını değiştirmeniz durumunda söz konusu program için yeni bir “API KEY” ve “API SECRET” bilgisi üretmeniz gerekmektedir.
      “API KEY” ve “API SECRET” bilgilerinin muhafaza yükümlülüğü ile bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.