Defter Beyan Sistemi – Gelir Kayıt Örnekleri

Resimleri Tam Boy Görüntülemek İçin üzerine Tıklayın.

Defter Beyan Sistemi – Gider Kayıt Örnekleri

Defter Beyan Sistemi Gider Kayıtlarına İlişkin Örnekler.

Resimleri Tam Boy Görmek İçin Üzerine Tıklayın.

Facebook Sayfamızı Ziyaret Edin.

Murat Omrak – Mali Müşavir

E-Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilirsiniz.

E-Serbest Meslek Makbuzu 10.01.2018 tarihi itibari ile Kullanılmaya Başlandı.
Ekran Görüntülerini Galeriden İnceleyebilirsiniz.

Sistemin kullanımına ilişkin kılavuz ve detayları çok yakında bu sayfada paylaşacağız.

E-Serbest Meslek Makbuzu’na  Gelir İdaresine Başvuru Yapmaya Gerek Kalmadan Özel Entegratör İle Geçiş Yapabilirsiniz.

Serbest Meslek Erbapları  Gelirleri İçin E-Serbest Meslek Makbuzu, Gider Faturaları İçin E-Fatura Kullanıcısı Olabilmektedir.

Böylece Tüm Gelir ve Gider Belgeleri Muhasebe Yazılımlarına ve Defter Beyan Sistemine Otomatik Aktarılabilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin https://malibilim.net/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Defter Beyan Kullanıma Açıldı

Defter Beyan Sistemi 01.01.2018 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Sistemin ilk hali ile kullanımına ilişkin adımlar ekran görüntüleri ile aşağıdaki gibidir.


Sisteme Giriş


 

Sisteme giriş https://portal.defterbeyan.gov.tr   adresinden yapılacaktır.

Klavuzu Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

 

 


İlk olarak kullanıcı kodu,şifre ve güvenlik resmi bilgisi ile sisteme giriş yapılacaktır.

 


 


Ana ekranın sol tarafındaki menüde sırasıyla aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

Mükellef Bilgileri : Mükellefe ait sicil bilgileri ve mükellefiyet türüne göre beyanname bilgileri bulunmaktadır.

Muhasebe Bilgileri : Bu menüden sisteme Gelir-Gider girişleri yapılmakta, girilen bu kayıtlar listelenmekte ve düzeltme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. İşletmeye ait Hesap Özeti (Mali veya Ticari) bu ekrandan alınmakta, Defter menüsü ile de sistem üzerinden eklenen tüm kayıtlar Gelir ve Gider grubu olarak görüntülenebilmektedir.

Beyannameler : Bu sayfa henüz yapım aşamasında olup, kullanıma açıldığında Kdv- Muhtasar-Geçici Vergi- Gelir Vergisi beyannamesi gibi beyannameler bazı mükellefler için bu menüden önceden hazırlanmış halde mükellefin onayına sunulacaktır.

Mali Bilgilerim : Bu sayfa henüz yapım aşamasındadır.

Sistem Yönetimi : Bu menüden şimdilik sadece Hizmet Satış Alt Kayıt türlerini düzenleyebilirsiniz.

Mali Müşavir İşlemleri : Bu bölümden ise aracılık sözleşmesi ile defter tutmaya aracılık yapmakta olduğunuz mükelleflere geçiş sağlayabilirsiniz.

Giriş ekranında mükellef bilgilerimin hemen altında yıllık Gelir-Gider toplamları ile bunlara ait sisteme işlenmiş olan belgelere ait Hesaplanan ve İndirilecek Kdv bilgilerinin toplam tutarları yer almaktadır.

Bu bilgilerin hemen altında ise sistemde sık kullanılacak menülere ait kısayol alanları mevcuttur. Bu menüden sisteme gelir-gider ekleyebilir, sisteme işlenen tüm gelir ve gider kayıtları Defter menüsünden ulaşabilir. Hesap Özetini (Mali ve Ticari) olarak görüntüleyebilir, Sistem Yönetimi linkinden Hizmet Satış Alt Kayıt türlerini düzenleyebilirsiniz.

Ana ekranın sağ üst kısmında ise Duyurular ve Görevlerim alanları ile mükellefe ödevleri ve süreleri hatırlatılmaktadır. Bu alanlara ana ekranın en üst sağ menüsünden de her zaman ulaşılabilmektedir.


GELİR-GİDER EKLEMEMuhasebe Bilgileri menüsünden Gider Ekle seçilerek gider girişleri yapılabilecektir. İlk alan Belge Bilgisi alanıdır. Bu alan gider belgesine ait üst bilgi alanıdır.  Bu alandaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Gider kaydı yapılan belge üzerindeki TC-Vergi no alanları, Adı-Soyadı/Ünvan alanları, Vergi Dairesi ve Adres bilgisi her belge türü için girilmesi zorunlu alanlardır. Ancak sisteme daha önce kaydedilen bu veriler Vergi ve TC kimlik numarası alanları girildiğinde otomatik olarak getirilecektir.

 

Gider Kalemleri Detay Girişi :

Bu alan gider belgesine ait alt detay alanıdır. Belge üzerindeki her bir satır tek tek girilmek istenirse bu seçenek etkin hale getirilecek ve ardından belge üzerindeki miktar ve birim fiyat bilgisi girilebilecektir. Belgeye ait gider kalemlerinde miktar bilgisi girilmeyecekse bu seçenek hayır olarak seçilecektir.

Alış Türü : Normal Alım ya da Satıştan İade olarak seçilecektir.

Gider Kayıt Türü :  Sabit Kıymet Alışı, Serbest Meslek Gideri, Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler ve Çalışan Giderleri olarak sınıflandırılmıştır.

Gider Kayıt Alt Türü : Buradaki alan sistem tarafından Gider Kayıt Türü seçildikten sonra otomatik olarak filtrelenmiş olarak getirilmektedir.

Gider türüne ait KDV, KDV Tevkifatı ve Stopaj bilgileri seçildikten sonra “Satır Ekle” butonu ile ilgili gider kalemi sağ tarafta bulunan “Eklenen Giderler” listesine eklenecektir.

 Örneğin Gider kayıt Türü “Çalışan” seçildiğinde Gider Alt Kayıt Türünde buna ilişkin alt gider kalemleri yer alacak.


Kayıt Yapılabilecek Gider Listesi 

Kira (GVK 68/1)

Elektrik (GVK 68/1)

Su (GVK 68/1)

Doğalgaz (GVK 68/1)

Bakım ve Onarım (GVK 68/1)

Amortisman Giderleri (GVK 68/4)

Telefon-Fax-İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1)

Ofis Giderleri( Çay, Kahve, Şeker, Temizlik) (GVK 68/1)

Yemek, Market vs. Gıda Harcamaları (GVK 68/1)

Mali Sorumluluk vb. Sigorta

Ofis Güvenlik Sitemleri

Temizlik (GVK 68/1)

İşyeri Aidat (GVK 68/1)

Teknik Servis (GVK 68/1)

BAĞKUR prim ödemesi (GVK 68/8-89/1)

İşyeri Sigorta Giderleri (GVK 68/1)

İş Kıyafetleri (GVK 68/1)

Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8)

Personel Maaş Ödemesi (GVK 68/1)

Alınan Malzemeler (GVK 68/7)

Alınan Danışmanlık Hizmetleri (GVK 68/1)

Mesleki Yayınlar ve Kitaplar (GVK 68/6)

İlan ve Reklam Gideri (GVK 68/9)

Kargo, Posta ve Kurye Giderleri (GVK 68/1)

Sözleşme Damga Vergisi Gideri (GVK 68/9)

Yazılım Lisansları (GVK 68/1)

Yakıt ve Isı Giderleri (GVK 68/1)

Teknoloji Gideri (Bilgisayar Sarf malzemeleri) (GVK 68/1)

Kırtasiye Giderleri (GVK 68/1)

Konaklama (GVK 68/3)

Ulaşım (GVK 68/3)

Konferans/Eğitim/Seminer Katılım Gideri (GVK 68/3)

Oto Kiralama (GVK 68/3)

Seyehatte Ödenen Yemek Gideri (GVK 68/3)

Yakıt Giderleri (GVK 68/5)

Taşıt Bakım Onarım Giderleri ( GVK 68/5)

Araç Kiralama Giderleri ( GVK 68/5)

Trafik Kasko (GVK 68/5)

Otoyol ve Gişe (OGS, HGS vb.) (GVK 68/5)

Otopark Gideri (GVK 68/5)

İşçi Ulaşım Gideri ( Taksi, Dolmuş, Otobüs, Uçak, Tren ) (GVK 68/1)

Çevre Temizlik (GVK 68/9)

Bina Vergisi (GVK 68/9)

Emlak Vergisi (GVK 68/9)

Motorlu Taşıtlar (GVK 68/9)

Demirbaş Alımı (GVK 68/9)

Sabit Kıymet Onarım Gideri (GVK 68/9)

Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/9)

Sıfır Araçlara Ait ÖTV Kdv gideri (GVK 68/9)

Sıfır Araçlara Ait ÖTV (GVK 68/9)

İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri ( amortisman sınırını aşmamak kaydıyla) (GVK 68/9)

Satılan Sabit Kıymet/ Demirbaş Zararı (GVK 68/9)

Zarar (GVK 68/10)

Ziyan (GVK 68/10)

Mesleki Faaliyetle İlgili Ödenen Tazminat Giderleri ( GVK 68/10)

Beyanname/Bildirge Damga Vergisi Giderleri(GVK. 68/1)

Faiz Giderleri

Muhasebe/Mali Müşavirlik Giderleri

Bankacılık Giderleri

Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş)

Kur Farkı Giderleri

Diğer Vergi Resim ve Harçlar ( GVK 68/9 )

Tedavi ve İlaç Giderleri ( GVK 68/2 )

Seyahat ve Yol Giderleri ( GVK 68/3 )

Kargo ve Posta Giderleri ( GVK 68/1)

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ( GVK 68/1)

Avukatlık, Hukuk ve Müşavirlik Giderleri ( GVK 68/1)

Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 40/1 )

Komisyon Giderleri ( GVK 68/1)

Diğer

 


KAYIT SİLME 


 


Eklenen Gelir-Gider Kayıtları aynı ekranın sağ tarafında bulunan Eklenen Gelirler-Giderler listesinden seçildikten sonra, bu menünün altında bulunan “Belgeyi Sil” butonu ile silinebilir.

 

Ayrıca eklenen kayıtları Gelir-Gider Listesi menüler ve “Defter” Menüsünden de ilgili kaydı seçerek “Belgeye Git” seçeneği ile ilgili belgeye giderek de silebilirsiniz.

 


HESAP ÖZETİ 


 

Mali Kar :  Hesap özetin alanında Mali Kar seçildiğinde sisteme gider olarak eklenmiş ancak Serbest Meslek Kazancından Gelir Vergisi Kanunu ‘na göre beyannameden düşülecek kalemleri dikkate almadan hazırlanmış hesap özetini getirmektedir.

 

Örneğin : Serbest Meslek Erbabı sağlık harcamalarını beyannamede  Mali Kârından bazı üst sınırlar dahilinde indirim konusu yapabildiği için bu hesap özeti türünde bu giderlere ait tutarları göremeyecektir. Söz konusu giderler beyanname hazırlanırken bu hadler dikkate alınarak beyanname de indirim konusu yapılacaktır.

 

 


Ticari Kar : Hesap özeti modülünden Ticari Kar seçeneği ile Hesap Özeti görüntülendiğinde sisteme gider olarak yapılan tüm tutarlara ilişkin tablo hazırlanıp ekrana getirilecektir. Yukarıda bahsedildiği üzere buradaki kâr Vergi Kârı değil Ticari Kâr olacaktır.

Örneğin bu örnekte 1.000 TL tutarındaki sağlık gideri Mali Kar Hesap Özetinden görülmemesine rağmen Ticari Kar Hesap Özetinde gider olarak dikkate alımaktadır.

 


 


GELİR KAYDI EKLEME

BEYANNAMELER

SABİT KIYMET KAYDI

SİSTEM YÖNETMİ

MALİ MÜŞAVİR İŞLEMLERİ

YETKİLİ KULLANICI TANIMLAMA VE ŞİFRE ALMA

ÇALIŞAN BORDRO İŞLEMLERİ

İlgili bölümlerle ilgili çalışmalar tamamlandıkça kullanımına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2018 YILINDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK?

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca, 1/1/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine başvuru yapmaları ve Sistemi kullanmaları zorunludur.

 

 • 1. Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıklar

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıkların ortakları

   

 • 2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 4. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıkların Ortakları

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutmayanlar

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar

  – Adi ortaklık olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

 • 5. Kollektif Şirketler ve Adi Komandit Şirketlerin Ortakları

  Kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarından yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” ve “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümlerinde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

Başvuru Kılavuzu (Ekran Görüntüleriyle)

Adım adım ekran görüntüleri ile Defter Beyan Sistemi Başvuru süreci.

KAYIT LİNKİ

Sisteme kayıt için https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

1-SİSTEME GİRİŞ:

İlk olarak aşağıdaki ekrandan İnternet Vergi Dairesi şifreleri ile giriş yapılacaktır. Mali Müşavirler kendi şifreleri ile Aracılık Sözleşmeleri bulunan tüm mükellefleri için başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca mükelleflerin kendi İnternet Vergi Dairesi şifreleri ile de sisteme giriş yapılabilecektir.

2-BAŞVURU SEÇİMİ:

Aşağıdaki menüden kendileri için mi Aracılık Sözleşmesi yaptıkları mükellefleri için mi başvuru yapacakları seçilerek devam edilecek.

 

3-BAŞVURU DİLEKÇESİ EKRANI:

Daha sonra elektronik ortamda doldurulup onaylanması gereken Başvuru Dilekçesi ekranı açılacak. Başvuru yapılacak mükellef bilgileri bu ekranda görüntülenecek.

 

4-EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLANMASI:

Aynı sayfanın devamında mükellefe ait olan eksik bilgiler tamamlanacak. Adres, Vergi Numarası, Adres Numarası ve varsa Cep Telefonu bilgileri otomatik olarak gelecek. Diğer eksik bilgiler kullanıcı tarafında girilebilecek.

 

5-ELEKTRONİK TUTULACAK DEFTER SEÇİMİ:

Şu an için sadece Basit Usul ve Serbest Meslek Kazancı mükellefleri sisteme kayıt yapabilecek.

Mükellef türü olarak Serbest Meslek seçeneğini seçtikten sonra tutulacak defterlerden SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ, İŞLETME DEFTERİ ve DAMGA VERGİSİ defterleri birlikte seçilebilecek.

Tek başına SERBEST MESLEK DEFTERİ seçilebilecek.

Ancak tek başına İŞLETME DEFTERİ seçilemeyecek.(İşletme defteri için sistem ihtiyari başvuru almamaktadır.

 

Ancak tek başına İŞLETME DEFTERİ seçilemeyecek.(İşletme defteri için sistem ihtiyari başvuru almamaktadır.

 

6-BAŞVURU ONAYLAMA:

Son adımda aşağıdaki ekranda görüleceği üzere Başvuru yapan (yada adına başvuru yapılan) mükellef bilgileri yanında “Defter-Beyan Sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum” seçeneği işaretlendikten sonra ÖNİZLEME butonuna basılacak.

Ardından başvurunuzun alındığına dair onay ekrana gelecektir. Bu adımlardan başvuru işlemi tamamlanmış olup portal açıldığında seçtiğiniz Tür/Türler’ e ait defter tutmaya başlanabilir.

Not: Kaydınızın alındığına dair mail ya da sms gönderilmemektedir.

Başvuru Kılavuzu Pdf İndir.

Adım Adım Defter Beyan Sistemi Başvuru

Defter Beyan Sistemine Kimler Nasıl Başvuracak. Şifreler Nasıl Alınacak, Kimlere Yetki Verilecek. Sistem Nasıl İşletilecek.


KİMLER DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇİYOR

Serbest Meslek Kazancından Gelir Vergisi olan tüm mükellefler sisteme zorunlu geçiyor.

Doktor, Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Mimar, Mühendis, Veteriner gibi tüm meslek mensupları Sistemi Zorunlu Olarak Kullanmaya Başlayacak.

KİMLER ZORUNLU DEĞİL

Sadece Noterler 01.01.2019 Tarihinde Defter Beyan Sistemine Geçiş Yapacak

BAŞVURU YAPMAK ZORUNLUMU

İlk Defa Mükellefiyet Tesis Eden Mükellefler 7 Gün İçerisinde Şifre İçin Başvuru Yapmak Zorunda.
Ancak Öteden Beri Vergi Mükellefi Olanların Mali Müşavirleri İle Yapmış Oldukları Aracılık Sözleşmesi Mevcut Olduğundan Elektronik Beyanname Gönderme Şifreleri İle Başvuru Yapabileceklerdir.

Kendisine Ait İnternet Vergi Dairesi Şifresi Olanlarda Bu Şifreler İle Sisteme Başvuru Yapabileceklerdir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

Başvurular Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Yapılabilecek.

Ancak Vergi Dairesine Başvuru Zorunlu Değil. Başvurular Elektronik Ortamda da www.defterbeyan.gov.tr adresinden Kimlik Bilgileri İle Yapılabilecek.

BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLECEK

Mükellef Başvuruyu Kendisi Yapabileceği Gibi Aracılık Yetkisi Verilmiş Meslek Mensupları Aracılığı İle Başvuru Yapabilecek.
Ayrıca Noterden Şifre Almak İçin Yetki Verdiği Kişilerde Başvuru Yapabilecek.

BAŞVURU YAPILACAK SON TARİH NEDİR

Başvurular 31.01.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

KENDİ ŞİFRE ALAN MÜKELLEFLER SİSTEMİ KULLANABİLECEK Mİ

Beyanname İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler Defter Beyan Sistemini Kendileri Kullanabilecek. Sisteme Kayıt Yapabilecek, Kayıt Silebilecek,Beyanname Gönderebilecek, Sistemi Kullanmak Üzere Üçüncü Şahısları, Çalışanlarını Vb. Yetkilendirebilecek.

Ancak Bunlar Avukatlar, Noterler, Yeminli Mali Müşavirler(Sadece Kendi Defterleri İçin) İle Sınırlı Olacak.

Bu Grup Dışındaki Mükellefler Şifre İle Sadece Görüntüleme İşlemi Yapabilecek, Ancak Beyanname Gönderemeyecekler.
Beyannameleri Sadece Mali Müşavirleri Gönderebilecek.

GELİR-GİDER KAYIT SÜRELERİ NEDİR

(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar (Takip eden ayın 24’ü) yapılabilecek. Beyanname süreleri uzatılırsa kayıt süresi de uzamış olacak.
(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

HATALI KAYITLAR NASIL DÜZELTİLECEK

Kdv Beyannamesi Gönderilene Kadar Kayıtlar Güncellenebilecek, Silinebilecek.

SİSTEME İLK GİRİŞTE NELER YAPILACAK

Sistem Üzerinde Tutulacak Envanter Defterine Dönem Başı Envanter Bilgisi Girilecek (Başlangıçta Toplu Rakam Olarak Girişi Sağlanabilir).

Sistem Üzerinde Tutulacak Amortisman Defterine Önceki Dönemden Devreden Amortismana Tabi Kıymetler ve Ayrılmış Amortisman Bilgileri Girilecek.

Varsa Sistemi Kullanmak Üzere Yetkilendirme Girişleri Yapılacak.

AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER NASIL TAKİP EDİLECEK

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

Örneğin Mükellef Amortismana Tabi Bir Demirbaş Aldığından Bunu Sistem Üzerinde Amortisman Kartı Açarak, Faydalı Ömür Bilgilerini, Kıst Amortisman Olup Olmadığı ve Azalan Bakiyeler ile Normal Amortisman Yöntemlerini Seçip Kaydettikten Sonra, Sistem Gider ve İndirilecek Kdv (Maliyette Olabilir) Kayıtlarını Otomatik Kaydedip Takip Edecek.
Demirbaş Satışa Konu Olduğunda Kar/Zarar Kaydını Otomatik Oluşturacak.

İŞLETME HESAP ÖZETLERİ NASIL DÜZENLENECEK

İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Dönem Sonu Stok Bilgisi Envanter Modülü İle Tamamlanacak, Amortismanlar Sistem Tarafından Gider Yazılacak ve Hesap Özetleri Otomatik Olarak Sistem Tarafından Üretilip Beyanname Sistemine Aktarılacak.

FATURA VE DİĞER VESİKALAR SİSTEMDEN Mİ DÜZENLENECEK

213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

TEBLİĞDE DÜZENLENEBİLECEKTİR DEMEKLE ŞİMDİLİK ZORUNLU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

SERBEST MESLEK MAKBUZU SİSTEMDEN Mİ DÜZENLENECEK

Dileyen Tüm Mükellefler Kağıt Ortamda Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeye Devam Edebilecek.

Mükellefler İsterlerse www.efatura.gov.tr adresinden, isterlerse özel entegratör firmaları ile anlaşarak E-Serbest Meslek Makbuzu düzenyeleyebilecek. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar defter beyan sistemine otomatik aktarılabilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar muhatabı olunan mükellefe elektronik ortamda iletilirse kağıt çıktı saklanmasına gerek kalmakayacak. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar kağıt çıktıları alınıp kağıt ortamında muhatabına iletilirse, ıslak imzalı olacak ve bir sureti mükellef tarafından saklanacak.

SİSTEME DIŞARIDAN VERİ (XML) AKTARILABİLECEK Mİ

Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması,kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile teknik kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır denmektedir.

Buna göre yayımlanacak teknik kılavuzlardaki standartlara uyan muhasebe yazılımlardan sisteme (XML) veri aktarımı yapılabilecek. Veri eklenebilecek, eklenen verilere sistem üzerinden müdahale edilebilecek.

İDARE TARAFINDAN YAPILAN SUNUMLARDA VERİ GİRİŞİ İÇİN MOBİL UYGULAMALARINDA OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ MÜMKÜN OLACAK MI

MÜKELLEFİYETİN TERKİNDE
ÖLÜM YADA GAİPLİK HALİNDE
SINIF DEĞİŞTİRME DURUMLARINDA
BASİT USUL ŞARTLARI KALKTIĞINDA
BİLANÇO USULÜNE GÖNÜLLÜ GEÇİŞLERDE

SİSTEMDEN ÇIKILABİLECEK.

VERİLER KİM TARAFINDAN SAKLANACAK, KİMLER İBRAZ EDECEK

Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

TÜM KAYITLAR İDARE TARAFINDAN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLECEK.

BAŞKA KURUMLARA İBRAZI İSTENMESİ HALİNDE(SGK, BİLİRKİŞİ, MAHKEMELER VB.) MÜKELLEF TARAFINDAN 10 GÜN ÖNCE İDAREYE YAZILI BAŞVURU YAPILACAK.
MÜKELLEFE ULAŞILAMAYAN HALLERDE BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ BAKANLIĞA BAŞVURU İLE İSTEYEBİLECEK.

İŞLETME VE SERBEST MESLEK DEFTERİ BİRLİKTE TUTAN MÜKELLEFLER

İşletme Defteri İle Serbest Meslek Defterini birlikte tutan mükellefler 01.01.2018 tarihi itibari ile tüm defterleri Defter Beyan Sistemi üzerinden tutacaklar. Ayrıyeten kağıt defter tutma zorunlulukları bulunmayacak.

Serbest Meslek Defteri ile Bilanço Defterini birlikte tutan mükellefler, Serbest Meslek Defteri için sistemi kullanarak elektronik defter tutacak, Bilanço Defterlerini (Yevmiye, Kebir, Envanter) noterden tasdik ederek kağıt ortamda tutacaklar.

Beyanname dönemlerinde Hesap Özetleri yada Gelir Tablosu ve Hesap Özetleri birleştirilerek beyan edilecek.

Örneğin; Veteriner Hekim olan bir mükellef aynı zamanda petshop, yada ilaç satışı yapıyor ise, veteriner faaliyeti için Serbest Meslek Defteri, Satış Faaliyeti için İşletme Defterinin ikisini de sistem üzerinden elektronik ortamda tutacak.

SİGORTALI ÇALIŞANLARIN BORDRO İŞLEMLERİ

Sistemde şu an için bir bordro modülü olmayacak, dolayısı ile çalışanların ücret bordroları, SGK bildirimleri gibi işlemler eskiden olduğu gibi devam edecek. Ücret bordroları sisteme manuel işlenecek, yada mevcut muhasebe yazılımlarından xml formatında diğer gider kayıtları ile birlikte aktarılacak.