Alt Kullanıcı Oluşturma Kılavuzu – Defter Beyan Sistemi

Sistem Yönetimi Menüsünde ” Kullanıcı Ekle” menüsü çıkmıyorsa önce CTRL+F5 tuşu ile tarayıcınızı yenileyiniz.

Alt Kullanıcı Sadece Sigortalı Çalışanınız Olması Durumunda Sisteme SGK Kayıtları İle Eşleştirme Yapıldıktan Sonra Sisteme Eklenecektir.

“KULLANICI” sekmesinden ana kullanıcı (Meslek Mensubu) tarafından sisteme giriş yapılır.

Sol menüden “Sistem Yönetimi” sekmesi altındaki, “Kullanıcı Ekle” butonu tıklanır.

Burada Alt kullanıcı olarak eklenmek istenen SGK İşçi-İşveren bağlantısı olan çalışanın TC kimlik numarası girilir ve “Sorgula” butonuna tıklanır.

Bu bölümde “Adı Soyadı” ve “Kullanıcı Adı” otomatik olarak gelecektir. Alt kullanıcıya ait “Cep Telefonu” manuel olarak girilecektir.
“Kullanıcı Şifresi” ve “Tekrar Kullanıcı Şifresi” alt kullanıcı için tanımlanacak olan şifreyi ifade etmektedir. Bu kısım manuel olarak girilecektir. Alt kullanıcı sisteme buraya tanımlanacak şifre ile giriş yapacaktır.
Bilgiler girildikten sonra “Kullanıcı Ekle” butonu tıklanır. Bu aşamadan sonra alt kullanıcı tanımlanmış olacaktır.

Tanımlanan alt kullanıcıların listesini görmek için sol menüden “Sistem Yönetimi” sekmesi altındaki “Kullanıcı Listele” butonu tıklanır. Alt kullanıcı olarak tanımladığınız kişiler burada listenelecektir.

Bu kişilerden herhangi birine, herhangi bir müşteri için yetkilendirme yapılabilir. Bu yetkilendirmeyi yapabilmek için, “Yetkilendirme İşlemleri” tıklanır.

Yetkilendirme için kullanıcı seçilir.
Yetkilendirme ile işlemleri yapılacak müşterinin TC kimlik numarası bilgisi girilir ve “Sorgula” butonu tıklanır.

“Yetkilendirme İşlemleri” ekranı açıldığında, bilgisi girilen müşteri için hangi işlemleri yapabileceği yukarıdaki modülden seçilerek “Kaydet” butonu tıklanır.
Alt kullanıcı ekleme ve yetkilendirme işlemi tamamlanmıştır.
Alt kullanıcı aşağıdaki şekilde sisteme girebilir.
Şifresi kayıt edilen ve yetkilendirmesi yapılan alt kullanıcı, Sisteme “ALT KULLANICI” alanından girebilir.

Alt Kullanıcı Giriş ekranındaki;
Ana Kullanıcı VKN: Meslek mensubuna ait VKN’yi ifade etmektedir.
Kullanıcı TCKN: Alt kullanıcıya ait TCKN’yi ifade etmektedir.
Şifre: Meslek mensubunun alt kullanıcı için tanımlamış olduğu şifredir.
Bu bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra, “Giriş Yap” butonu tıklanır ve alt kullanıcı ekranına girilir.

Bu ekrandan alt kullanıcı yetkilendirme sınırlarına göre müşteri hakkındaki işlemleri
gerçekleştirebilir.

 

Not : Bu doküman Gelir İdaresi Başkanlığının Defter Beyan Sistemi  resmi web sayfasında yayınlanan kılavuzdan yararlanılarak hazırlanmıştır. Kılavuzun orjinal PDF sürümünü https://defterbeyan.gov.tr/images/alt-kullanici-ekleme-kilavuz.pdf linkinden indirebilirsiniz.

Defter Beyan Sistemine İlişkin Tüm Kılavuzlar İçin Gelir İdaresinin Resmi Adresi Olan https://defterbeyan.gov.tr/yardim.html?6#kilavuz 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

KDV BEYANNAMESİ AÇILDI – DEFTER BEYAN SİSTEMİ

Türk Vergi Sisteminde yeni dönemin adı Defter Beyan Sistemi uygulamasının portal üzerinden oluşturulacak ilk beyannameleri KDV-1 ve KDV-2 13 Şubat 2018 itibari ile kullanıma açıldı.

486 sıra nolu V.U.K Genel Tebliği ile uygulanmasına geçilen sistemi kullanmak zorunda olan ve aynı anda Bilanço Usulüne göre de defter tutmayan mükellefler tüm beyannamelerini bu sistem üzerinden Gelir İdaresine gönderecek.

Beyanname modüllerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgiler yakında sayfalarımızda kılavuz şeklinde yayımlanacak olup, şimdilik yeni beyan sisteminin özelliklerine bakacak olursak,

 • Öncedeki dönemden devreden kdv bilgisi ilk ay için sisteme kullanıcılar tarafından manuel girilecek, daha sonraki aylara sistem bu rakamı bir önceki dönem beyanından getirecek,
 • Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV [KDVGUT-(II/A-5)] alanı yine kullanıcılar tarafından doldurulacak,
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV
  Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV
 • Önceki Dönemden Devreden Kdv Tutarında Değişiklik Varsa Tablo yine kullanıcılar tarafından doldurulacaktır.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli ile Yülenilen Kdv alanları,
  Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
 • Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)
 • Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel,

gibi alanlar kullanıcı tarafından beyan edilecek, bunun dışındaki tüm veriler sisteme kayıt edilen gelir ve gider kayıt türlerinden otomatik olarak getirilecektir. Bu alanların dışında yapılacak düzeltmeler ilgili kayıt düzeltilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tahakkuklar ve Beyanlar DBS üzerinden indirilecek ve görüntülenecektir. Diğer Beyannamelere ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, daha detaylı kılavuzlar sitemizde paylaşılacaktır.

Kdv Beyannamesine İlişkin Ekran Görüntüleri

Murat Omrak – Mali Müşavir

Defter Beyan Kullanıma Açıldı

Defter Beyan Sistemi 01.01.2018 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Sistemin ilk hali ile kullanımına ilişkin adımlar ekran görüntüleri ile aşağıdaki gibidir.


Sisteme Giriş


 

Sisteme giriş https://portal.defterbeyan.gov.tr   adresinden yapılacaktır.

Klavuzu Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

 

 


İlk olarak kullanıcı kodu,şifre ve güvenlik resmi bilgisi ile sisteme giriş yapılacaktır.

 


 


Ana ekranın sol tarafındaki menüde sırasıyla aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

Mükellef Bilgileri : Mükellefe ait sicil bilgileri ve mükellefiyet türüne göre beyanname bilgileri bulunmaktadır.

Muhasebe Bilgileri : Bu menüden sisteme Gelir-Gider girişleri yapılmakta, girilen bu kayıtlar listelenmekte ve düzeltme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. İşletmeye ait Hesap Özeti (Mali veya Ticari) bu ekrandan alınmakta, Defter menüsü ile de sistem üzerinden eklenen tüm kayıtlar Gelir ve Gider grubu olarak görüntülenebilmektedir.

Beyannameler : Bu sayfa henüz yapım aşamasında olup, kullanıma açıldığında Kdv- Muhtasar-Geçici Vergi- Gelir Vergisi beyannamesi gibi beyannameler bazı mükellefler için bu menüden önceden hazırlanmış halde mükellefin onayına sunulacaktır.

Mali Bilgilerim : Bu sayfa henüz yapım aşamasındadır.

Sistem Yönetimi : Bu menüden şimdilik sadece Hizmet Satış Alt Kayıt türlerini düzenleyebilirsiniz.

Mali Müşavir İşlemleri : Bu bölümden ise aracılık sözleşmesi ile defter tutmaya aracılık yapmakta olduğunuz mükelleflere geçiş sağlayabilirsiniz.

Giriş ekranında mükellef bilgilerimin hemen altında yıllık Gelir-Gider toplamları ile bunlara ait sisteme işlenmiş olan belgelere ait Hesaplanan ve İndirilecek Kdv bilgilerinin toplam tutarları yer almaktadır.

Bu bilgilerin hemen altında ise sistemde sık kullanılacak menülere ait kısayol alanları mevcuttur. Bu menüden sisteme gelir-gider ekleyebilir, sisteme işlenen tüm gelir ve gider kayıtları Defter menüsünden ulaşabilir. Hesap Özetini (Mali ve Ticari) olarak görüntüleyebilir, Sistem Yönetimi linkinden Hizmet Satış Alt Kayıt türlerini düzenleyebilirsiniz.

Ana ekranın sağ üst kısmında ise Duyurular ve Görevlerim alanları ile mükellefe ödevleri ve süreleri hatırlatılmaktadır. Bu alanlara ana ekranın en üst sağ menüsünden de her zaman ulaşılabilmektedir.


GELİR-GİDER EKLEMEMuhasebe Bilgileri menüsünden Gider Ekle seçilerek gider girişleri yapılabilecektir. İlk alan Belge Bilgisi alanıdır. Bu alan gider belgesine ait üst bilgi alanıdır.  Bu alandaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Gider kaydı yapılan belge üzerindeki TC-Vergi no alanları, Adı-Soyadı/Ünvan alanları, Vergi Dairesi ve Adres bilgisi her belge türü için girilmesi zorunlu alanlardır. Ancak sisteme daha önce kaydedilen bu veriler Vergi ve TC kimlik numarası alanları girildiğinde otomatik olarak getirilecektir.

 

Gider Kalemleri Detay Girişi :

Bu alan gider belgesine ait alt detay alanıdır. Belge üzerindeki her bir satır tek tek girilmek istenirse bu seçenek etkin hale getirilecek ve ardından belge üzerindeki miktar ve birim fiyat bilgisi girilebilecektir. Belgeye ait gider kalemlerinde miktar bilgisi girilmeyecekse bu seçenek hayır olarak seçilecektir.

Alış Türü : Normal Alım ya da Satıştan İade olarak seçilecektir.

Gider Kayıt Türü :  Sabit Kıymet Alışı, Serbest Meslek Gideri, Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler ve Çalışan Giderleri olarak sınıflandırılmıştır.

Gider Kayıt Alt Türü : Buradaki alan sistem tarafından Gider Kayıt Türü seçildikten sonra otomatik olarak filtrelenmiş olarak getirilmektedir.

Gider türüne ait KDV, KDV Tevkifatı ve Stopaj bilgileri seçildikten sonra “Satır Ekle” butonu ile ilgili gider kalemi sağ tarafta bulunan “Eklenen Giderler” listesine eklenecektir.

 Örneğin Gider kayıt Türü “Çalışan” seçildiğinde Gider Alt Kayıt Türünde buna ilişkin alt gider kalemleri yer alacak.


Kayıt Yapılabilecek Gider Listesi 

Kira (GVK 68/1)

Elektrik (GVK 68/1)

Su (GVK 68/1)

Doğalgaz (GVK 68/1)

Bakım ve Onarım (GVK 68/1)

Amortisman Giderleri (GVK 68/4)

Telefon-Fax-İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1)

Ofis Giderleri( Çay, Kahve, Şeker, Temizlik) (GVK 68/1)

Yemek, Market vs. Gıda Harcamaları (GVK 68/1)

Mali Sorumluluk vb. Sigorta

Ofis Güvenlik Sitemleri

Temizlik (GVK 68/1)

İşyeri Aidat (GVK 68/1)

Teknik Servis (GVK 68/1)

BAĞKUR prim ödemesi (GVK 68/8-89/1)

İşyeri Sigorta Giderleri (GVK 68/1)

İş Kıyafetleri (GVK 68/1)

Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8)

Personel Maaş Ödemesi (GVK 68/1)

Alınan Malzemeler (GVK 68/7)

Alınan Danışmanlık Hizmetleri (GVK 68/1)

Mesleki Yayınlar ve Kitaplar (GVK 68/6)

İlan ve Reklam Gideri (GVK 68/9)

Kargo, Posta ve Kurye Giderleri (GVK 68/1)

Sözleşme Damga Vergisi Gideri (GVK 68/9)

Yazılım Lisansları (GVK 68/1)

Yakıt ve Isı Giderleri (GVK 68/1)

Teknoloji Gideri (Bilgisayar Sarf malzemeleri) (GVK 68/1)

Kırtasiye Giderleri (GVK 68/1)

Konaklama (GVK 68/3)

Ulaşım (GVK 68/3)

Konferans/Eğitim/Seminer Katılım Gideri (GVK 68/3)

Oto Kiralama (GVK 68/3)

Seyehatte Ödenen Yemek Gideri (GVK 68/3)

Yakıt Giderleri (GVK 68/5)

Taşıt Bakım Onarım Giderleri ( GVK 68/5)

Araç Kiralama Giderleri ( GVK 68/5)

Trafik Kasko (GVK 68/5)

Otoyol ve Gişe (OGS, HGS vb.) (GVK 68/5)

Otopark Gideri (GVK 68/5)

İşçi Ulaşım Gideri ( Taksi, Dolmuş, Otobüs, Uçak, Tren ) (GVK 68/1)

Çevre Temizlik (GVK 68/9)

Bina Vergisi (GVK 68/9)

Emlak Vergisi (GVK 68/9)

Motorlu Taşıtlar (GVK 68/9)

Demirbaş Alımı (GVK 68/9)

Sabit Kıymet Onarım Gideri (GVK 68/9)

Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/9)

Sıfır Araçlara Ait ÖTV Kdv gideri (GVK 68/9)

Sıfır Araçlara Ait ÖTV (GVK 68/9)

İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri ( amortisman sınırını aşmamak kaydıyla) (GVK 68/9)

Satılan Sabit Kıymet/ Demirbaş Zararı (GVK 68/9)

Zarar (GVK 68/10)

Ziyan (GVK 68/10)

Mesleki Faaliyetle İlgili Ödenen Tazminat Giderleri ( GVK 68/10)

Beyanname/Bildirge Damga Vergisi Giderleri(GVK. 68/1)

Faiz Giderleri

Muhasebe/Mali Müşavirlik Giderleri

Bankacılık Giderleri

Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş)

Kur Farkı Giderleri

Diğer Vergi Resim ve Harçlar ( GVK 68/9 )

Tedavi ve İlaç Giderleri ( GVK 68/2 )

Seyahat ve Yol Giderleri ( GVK 68/3 )

Kargo ve Posta Giderleri ( GVK 68/1)

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ( GVK 68/1)

Avukatlık, Hukuk ve Müşavirlik Giderleri ( GVK 68/1)

Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 40/1 )

Komisyon Giderleri ( GVK 68/1)

Diğer

 


KAYIT SİLME 


 


Eklenen Gelir-Gider Kayıtları aynı ekranın sağ tarafında bulunan Eklenen Gelirler-Giderler listesinden seçildikten sonra, bu menünün altında bulunan “Belgeyi Sil” butonu ile silinebilir.

 

Ayrıca eklenen kayıtları Gelir-Gider Listesi menüler ve “Defter” Menüsünden de ilgili kaydı seçerek “Belgeye Git” seçeneği ile ilgili belgeye giderek de silebilirsiniz.

 


HESAP ÖZETİ 


 

Mali Kar :  Hesap özetin alanında Mali Kar seçildiğinde sisteme gider olarak eklenmiş ancak Serbest Meslek Kazancından Gelir Vergisi Kanunu ‘na göre beyannameden düşülecek kalemleri dikkate almadan hazırlanmış hesap özetini getirmektedir.

 

Örneğin : Serbest Meslek Erbabı sağlık harcamalarını beyannamede  Mali Kârından bazı üst sınırlar dahilinde indirim konusu yapabildiği için bu hesap özeti türünde bu giderlere ait tutarları göremeyecektir. Söz konusu giderler beyanname hazırlanırken bu hadler dikkate alınarak beyanname de indirim konusu yapılacaktır.

 

 


Ticari Kar : Hesap özeti modülünden Ticari Kar seçeneği ile Hesap Özeti görüntülendiğinde sisteme gider olarak yapılan tüm tutarlara ilişkin tablo hazırlanıp ekrana getirilecektir. Yukarıda bahsedildiği üzere buradaki kâr Vergi Kârı değil Ticari Kâr olacaktır.

Örneğin bu örnekte 1.000 TL tutarındaki sağlık gideri Mali Kar Hesap Özetinden görülmemesine rağmen Ticari Kar Hesap Özetinde gider olarak dikkate alımaktadır.

 


 


GELİR KAYDI EKLEME

BEYANNAMELER

SABİT KIYMET KAYDI

SİSTEM YÖNETMİ

MALİ MÜŞAVİR İŞLEMLERİ

YETKİLİ KULLANICI TANIMLAMA VE ŞİFRE ALMA

ÇALIŞAN BORDRO İŞLEMLERİ

İlgili bölümlerle ilgili çalışmalar tamamlandıkça kullanımına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2018 YILINDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK?

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca, 1/1/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine başvuru yapmaları ve Sistemi kullanmaları zorunludur.

 

 • 1. Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıklar

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıkların ortakları

   

 • 2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 4. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıkların Ortakları

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutmayanlar

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar

  – Adi ortaklık olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

 • 5. Kollektif Şirketler ve Adi Komandit Şirketlerin Ortakları

  Kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarından yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” ve “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümlerinde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

Başvuru Kılavuzu (Ekran Görüntüleriyle)

Adım adım ekran görüntüleri ile Defter Beyan Sistemi Başvuru süreci.

KAYIT LİNKİ

Sisteme kayıt için https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

1-SİSTEME GİRİŞ:

İlk olarak aşağıdaki ekrandan İnternet Vergi Dairesi şifreleri ile giriş yapılacaktır. Mali Müşavirler kendi şifreleri ile Aracılık Sözleşmeleri bulunan tüm mükellefleri için başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca mükelleflerin kendi İnternet Vergi Dairesi şifreleri ile de sisteme giriş yapılabilecektir.

2-BAŞVURU SEÇİMİ:

Aşağıdaki menüden kendileri için mi Aracılık Sözleşmesi yaptıkları mükellefleri için mi başvuru yapacakları seçilerek devam edilecek.

 

3-BAŞVURU DİLEKÇESİ EKRANI:

Daha sonra elektronik ortamda doldurulup onaylanması gereken Başvuru Dilekçesi ekranı açılacak. Başvuru yapılacak mükellef bilgileri bu ekranda görüntülenecek.

 

4-EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLANMASI:

Aynı sayfanın devamında mükellefe ait olan eksik bilgiler tamamlanacak. Adres, Vergi Numarası, Adres Numarası ve varsa Cep Telefonu bilgileri otomatik olarak gelecek. Diğer eksik bilgiler kullanıcı tarafında girilebilecek.

 

5-ELEKTRONİK TUTULACAK DEFTER SEÇİMİ:

Şu an için sadece Basit Usul ve Serbest Meslek Kazancı mükellefleri sisteme kayıt yapabilecek.

Mükellef türü olarak Serbest Meslek seçeneğini seçtikten sonra tutulacak defterlerden SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ, İŞLETME DEFTERİ ve DAMGA VERGİSİ defterleri birlikte seçilebilecek.

Tek başına SERBEST MESLEK DEFTERİ seçilebilecek.

Ancak tek başına İŞLETME DEFTERİ seçilemeyecek.(İşletme defteri için sistem ihtiyari başvuru almamaktadır.

 

Ancak tek başına İŞLETME DEFTERİ seçilemeyecek.(İşletme defteri için sistem ihtiyari başvuru almamaktadır.

 

6-BAŞVURU ONAYLAMA:

Son adımda aşağıdaki ekranda görüleceği üzere Başvuru yapan (yada adına başvuru yapılan) mükellef bilgileri yanında “Defter-Beyan Sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum” seçeneği işaretlendikten sonra ÖNİZLEME butonuna basılacak.

Ardından başvurunuzun alındığına dair onay ekrana gelecektir. Bu adımlardan başvuru işlemi tamamlanmış olup portal açıldığında seçtiğiniz Tür/Türler’ e ait defter tutmaya başlanabilir.

Not: Kaydınızın alındığına dair mail ya da sms gönderilmemektedir.

Başvuru Kılavuzu Pdf İndir.