Category Archive Mevzuat

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır.

Devamını oku

2019-2020 E-Fatura E-Defter Geçiş Taslak Tebliğ

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır.

Devamını oku

Defter Beyan Sistemi Başvuru Süresi ve Cezai Yaptırımlar

31.01.2018 (Bugün) Serbest Meslek Kazancı Mükellefleri İçin Başvuru Son Günüdür.

Devamını oku

Defter Beyan Sistemi- Soru&Cevap

Web sitemize gelen sorular ve yanıtları.

Devamını oku

Portal Açıldı

Defter Beyan Sistemi resmi web sitesi 17.12.2017 tarihinde açıldı. Siteye yukarıdaki Portala Giriş linkinden ulaşabilirsiniz.

V.U.K. 486 Nolu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Uygulama 01.01.2018’de başlıyor.

Sistemin kullanılmasına ait Video ve Uygulama Örneklerini çok yakında sitemizde yayınlamaya başlayacağız.

İşletme Defteri

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2019 tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Ancak hem işletme defteri hem de serbest meslek defterini aynı anda tutan mükellefler sistemi 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanmak zorundadır.

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih

MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Bu açıdan serbest meslek defteri ile birlikte işletme defteri tutan mükellefler sistem üzerinden 31.01.2018 tarihine kadar başvurup iki defteri birden sistem üzerinden tutacaklar, ayrıca kağıt ortamda işletme defteri tutamayacaklardır.

Sadece İşletme Defteri tutan mükellefler 2018 yılı için sistemi kullanamayacaklar. Şu an için ihtiyari olarak sisteme geçiş mümkün olmadığından kağıt ortamda defter tasdik ettirmeleri mecburidir.

E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Tebliği

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 487) Devamını oku

“Erteleme” Muhtasar-Prim Hizmet Belgesi Uzatıldı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01/01/2018 den itibaren Amasya Bartın Çankırı diğer illerde ise 01/07/2018 den itibaren Uygulamaya Girecektir.  Devamını oku

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486

(Defter Beyan Sistemi) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486 Tam Metni Devamını oku

Taslak Tebliğ

Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Devamını oku