Defter Beyan Sistemi Başvuru Süresi ve Cezai Yaptırımlar

31.01.2018 (Bugün) Serbest Meslek Kazancı Mükellefleri İçin Başvuru Son Günüdür.

 

Başvuru Süresi

Bilindiği üzere 486 sıra nolu V.U.K Genel Tebliğinin 16. maddesine istinaden Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

 Sisteme kullanmaya başlayacak mükellefler tebliğin 5. maddesine göre Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ancak sistemin kullanılacağı ilk olan 2018 dönemi için tebliğin Geçici 1. Maddesi ile 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Süresinde Başvuru Yapılamaması

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğin yayımlanmasının ardından Defter Beyan Sistemine ait başvuruların yapılabilmesi için basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinde bir başvuru portalı oluşturmuş ve başvuruları almaya başlamıştır.

 Ancak başvurular sırasında gerek vergi dairelerinin sicil kayıtlarında mükellefin vergi türleri ile ilgili hatalar bulunması, gerek yazılımdan kaynaklanan teknik nedenler, gerek başvuruları kimlerin yapabileceği ve hangi şifreler ile yapılabileceği hakkında tereddütler oluşması nedeniyle aksaklıklar yaşanmaktadır. Başvurular internet sitesinden yapılabileceği gibi vergi dairelerine şahsen başvuru yoluyla da yapılabilmektedir.

Başvuru sırasında teknik yada sicil bilgileri nedeniyle hata mesajı alan ve başvuruyu elektronik ortamda tamamlayamayan mükellefler vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Tebliğde bağlı bulunduğu vergi dairesi aracığıyla başvuru yapılacaktır denmekte olup posta ile başvuru yapılıp yapılamayacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Sonuç olarak Defter Beyan Sistemi mükelleflerin V.U.K 'na göre tutmak zorunda oldukları defterleri elektronik ortamda tutacağı, açılış ve kapanış tasdiklerinin elektronik olarak oluşturulacağı bir sistemin adıdır. Bu sistemde fiziksel bir tasdik olmamakla beraber elektronik imza yada mali mühür yada imza damgası gibi uygulamalar kullanılmamaktadır.

Burada öne çıkan önemli husus sistemi kullanacak olan mükelleflerin süresinde başvuru yapmaları ve defterlere kayıt edilecek ve indirim yada hasılat konusu yapılacak vesikaları süresinde sisteme kayıt etmeleridir.

Tebliğde "Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen sürelerde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır. " denmektedir.

 

V.U.K 352 maddesinde;

1. Derece Usulsüzlük olarak

Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.);

2. Derece Usulsüzlük olarak

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması; hükümlerine yer vermiştir.

 

2018 Yılına İlişkin Usulsüzlük Cezaları Aşağıdaki Gibidir.

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

90

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

21

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,70

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

80

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

3,20

 
         

 

Not : Şahsi görüşüm "Tebliğ'de vergi dairesi aracılığı ile denmekte olup şahsen başvuru ibaresi kullanılmadığından diğer başvuru ve beyan bildirimlerinde oluğu gibi Sisteme başvuruyu Vergi Daireleri aracılığı yapmak istediklerini beyan eden bir dilekçeyi  İadeli Taahhütlü Posta ile vergi dairelerine ileten mükellefler başvuru şartını yerine getirmiş olacaktır." Ancak yinede posta ile başvuru yapmak için 444 0 189 nolu bilgi hattında görüş almakta fayda olacaktır.

 

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: