Defter Beyan Sistemi- Soru&Cevap

Web sitemize gelen sorular ve yanıtları.

Yasal Uyarı: Bu Site Kurumun Resmi Sitesi Değildir. Bilgi paylaşımı maksadıyla hazırlanmış özel bir sitedir. Sorularınızı tecrübelerimiz ve kurumun yayınlamış olduğu kaynaklardan esinlenerek tavsiye maksatlı yanıtlamaktayız.  Sorularınızın yanıtları hakkında herhangi bir hukuki sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Tereddüt ettiğiniz konular hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 hattından bilgi alabilir. Özelge Talep Sistemi üzerinden kurumdan durumunuz ile ilgili Özelge talebinde bulunabilirsiniz.
Sorularınız da tarafımıza hiçbir bir kişisel bilgi, vergi yada TC kimlik numarası paylaşmayınız.
Sürece katkı olmasından açısından edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Soru ve Görüşleriniz için Bize Ulaşın  linkinden iletişime geçebilirsiniz.

Hekimlerin Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen POS Tahsil Belgeleri Gelir Kaydı ve Nihai Tüketiciye Düzenlenmesi Durumunda TC/VKN Numarası Sorunu:

(Nihai Tüceticiye VKN ve TC Kimlik Numaralı olmayan ve stopaj kesintisi yapılmayan tüm gelirler bu yöntemle gelir kaydedilebilir.)

 • Serbest Meslek Makbuzu (Pos) : Belge Nihai Tüketiciye düzenlenmiş ise TC/VKN zorunluluğu yoktur. Ayrıca belgede stopaj kesintisi de olmayacaktır.
 • Gelir Kaydı :
  • Defter Kayıt Tarihi ve Belge Tarihi seçilecek.
  • Belge Türü Türü SERBEST MESLEK POS seçilecek
  • Sadece Sıra No girilecek
  • TC/VKN ÜNVAN VD ADRES Bilgisi girilmesine gerek yoktur.
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilecek
  • Belgenin Düzenlendiği Kişi/Kurum Nihai Tüketici alanı NİHAİ seçilecek
  • Satış Türü : Normal Satışlar
  • Gelir Kayıt Türü : Hizmet Satışı
  • Gelir Kayıt Alt Türü : İlk defa girilecekse kullanıcı tarafından yazılacak (örneğin: Muayene Ücreti Vs. yazılacak) Altta çıkacak Yeni Ekle Butonu tıklanarak çıkan uyarıya onay verilecek
  • Ardından Tutar Bilgisi Yazılacak
  • Stopajlı Satım YOKTUR olacak (stopaj olması durumunda Nihai Seçeneği Kaldırılmalı ve TC ÜNVAN VD ADRES alanları doldurulmalıdır.)
  • Satır Ekle dedikten sonra Sağ Menüden KAYDET butonu ile gelir sisteme eklenmiş olacak
  • Yeni Bir Gelir Belgesi eklemek için aynı işlemler baştan tekrarlanacak.
  • Stopajlı ve Vergi Mükellefi olan kişi yada kuruma düzenlenecek Serbest Makbuz Girişi İçin Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Makbuzu ile Gelir Ekleme videosunda yöntem kullanılacaktır.
  • Miktar Bilgisi giriş zorunluluğu yoktur. (bu alanın kaldırılması için 
  • Belgedeki Kalemleri tek tek gireceğim HAYIR seçilmelidir)

 

Ücret Bordrosu Muhtasar Beyannameye Otomatik Olarak Gelecekmi ? Bordrodaki Gelir Vergisi Kesintisi Stopaj Yoluyla Eklenecek mi ?

 • Hayır. Ücret Bordroları Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı Videosundaki yöntemle gider kaydedilecek ve muhtasar beyannameye otomatik olarak gelmeyecektir.
 • Muhtasar Beyannamedeki tüm alanlar kullanıcı tarafından girilecektir.

Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Ücret Bordrosunda Nasıl İşlenecek

 • Defter-Beyan Sistemi Ücret Bordrosu Kaydı videosunda olduğu gider İşveren Hissesine tekabül eden kısım düşüldükten sonra gider olarak işlenebilir.
 • Diğer bir seçenekte Söz konusu Teşviklerinden Deftere Gelir Kaydedilmesidir. Söz konusu teşvikler Gelir kaydedilecekse
  • Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir
  • Normal Satış – Diğer Hasılat – SGK Teşvikleri
  • Miktar :1 olarak girilecek Tutar Alanına : Teşvik Tutarı yazılıp Satır Ekle ve Kaydet butonu ile İlgili Döneme Gelir Eklenecek
 • NOT: Teşviklerin giderlerden indirilerek yazılması ya da Gelir olarak eklenmesi tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.Kanuni olarak nasıl işleneceğine ilişkin idarenin farklı özelgeleri mevcuttur.

Sözleşmeler İçin Ödenen Damga Vergisi Gider Yazılcak mı ?

 • Evet. Sürekli Damga Vergisi Mükellefi olanlar ile Damga Vergisi Beyannamelerini kağıt ortamında verenlerin kayıtları farklı olacaktır.
 • İlgili videoya Defter – Beyan Sistemi Damga Vergisi Gideri linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin veriler şimdilik  kullanıcı tarafından girilecektir.

 

Kayıt Ekleme Silme Yada Güncelleme Sırasında Alınan Hata Mesajları ve Yapılması Gerekenler.

  Kayıt girişleri sırasında resimdeki hata mesjlarını alan kullanıcılar https://e-defterbeyan.com/kayit-eklenemedi-hata-mesaji-defter-beyan-sistemi/ linkindeki yazıdaki yönergeleri takip ederek oluşturdukları tüm beyannameleri silmeleri ve kayıtları güncelledikten sonra yeniden beyanname oluşturmaları gerekmektedir.

Beyannamelerini Oluşturduktan Sonra Onaylama ve Gönderme İşlemleri Nasıl Yapılacak

 • Her bir mükellefe ait beyanname Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Mükellef Yönetimi alanından ilgili mükellefin defterine geçiş yapıarak Beyannameler Menüsünden oluşturulup kaydedilecek
 • Ancak gönderim ve onay işlemleri Mali Müşavirin kendi sayfasındaki Mali Müşavir İşlemleri alt menüsü olan Beyanname İşlemleri menüsünden İlgili Beyanname seçildikten sonra Gönder butonu yardımıyla gönderilecek.
 • Beyannameyi gönderikten sonra yeniden ARA butonuna basılarak beyannamenin onaylanması ya da iptal edilmesi sağlanacak.
 • ilgili videoya Defter- Beyan Sistemi Beyanname Oluşturma İptal ve Onaylama İşlemleri

Muhtasar Beyanname Menüsü ve İşlemleri

 • Muhtasar Beyanname 20.02.2018 tarihinde şimdilik sadece AYLIK MUHTASAR yönünden mükellefiyeti olanlara açılmıştır. ÜÇ AYLIK dönemler için sistem ilerleyen tarihlere kullanıcılara açılacaktır.

Daha Önce Defter Beyan Sisteminde Beyanname Gönderme İşlemleri Başlamadan Önce E-Beyanname Yoluyla Beyanname Gönderenlerin Durumu

 • Gelir İdaresi 486 nolu Tebliğde bu sistem dışında gönderilen beyannamelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı ve VUK’na göre özel usulsüzlük cezasına muhatap olacağını hüküm altına almıştır.
 • Ancak 4440189 nolu ALOMALİYE bilgi hattındaki çok sayıdaki kullanıcı için eski yöntemle gönderilen beyannamelerin bu geçiş süreci içiçn kabul edileceği bilgisini sözlü olarak vermekle beraber henüz konuya yazılı yada yasal bir çözüm getirmemiştir.
 • Dolayısı ile söz konusu beyannamelerin Sistem Üzerinden Yeniden Gönderimi şu an için mümkün olmadığından bu durumdaki mükelleflerin Gelir İdaresinin yapacağı açıklamayı beklemesi ve buna göre hareket etmesi yerinde olacaktır.

Hem Bilanço Hemde Serbest Meslek Kazancı Usulüne Göre Defter Tutanların Kayıt ve Beyannameleri

 • Yine 486 nolu Tebliğde yer alan hükümlere göre bu durumdaki mükellefler Serbest Meslek Kazancına ilişkin TÜM gelir ve gişder kayıtlarını Defter Beyan Sistemi üzerinden kayıt edecek,
 • Ancak TÜM beyannamelerini  (KDV-Muhtasar-Geçici-Gelir) ilgili matrah, kdv tutarlarını birleştirerek eski yöntem olan E-Beyanname yoluyla idareye göndereceklerdir.
 • Serbest Meslek Kazançlarına ilişkin söz konusu dönemde hiçbir gelir-gider olmaması durumunda şimdilik sistemde başka bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. (Ancak idare bu kayıtların kapatılmasına ilişkin bir ONAY seçeneği eklemesi durumunda ilgili aya ait kayıtların kapatılması için Onay vermesi gerekebileceğinde, Kdv Beyannamesi verilmesi gerek son gün sistemde böyle bir güncelleme olup olmadığını takip etmekte yarar olacaktır.

Aracılık Sözleşmesi Yaptığı ve Adına Başvuru Yapıldığı Halde Mükellef Yönetimi Ekranında Mükelleflerini Görüntüleyemeyen Mükelleflerin Yapması Gerekenler

 • Mükellef Yönetimi ekranından  Mükellef Seçimi alanına geçiş yapılır,
 • Vergi Kimlik Numarası yazan alanın altındaki kutucuğa ilgili mükellefin VKN/TC Numarası yazılır. 
 • Hemen altında çıkan Mükellef Ekle butonu ile ile ilgili mükellef eklenir.
 • Gelen Onay ekranı okunduktan sonra onay verilir.
 • İlgili Mükellef Sistemde Mali Müşavirin Müşteri Listesine eklenmiş olacaktır.
 • Buna rağmen mükellef bilgisi gelmedi ise sırayla, internet vergi dairesinden girilen aracılık sözleşme bilgileri kontrol edilir. Başvuru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Buna rağmen çözüm bulunamıyorsa 4440189 Alo Maliye yardımıyla çözüm aranabilir.

 

 

 Gün İçerisinde GÜNCEL SORU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ eklenmeye devam edecektir.

 

 

SORU 486 nolu tebliğde basit usul mükelleflerin
kendileri tarafından defterkayıt sistemine müracaat edilebileceği
belirtildiği halde vergi dairesinden aldığım şifreyle giriş yapamıyorum.
Meslek odası ile sözleşme bilgilerinin girilmesi uyarısı ile karşılaşıyorum.
Tebliğe göre işlemi kendim yapabilmem gerekiyor. Neden işlem yapamıyorum?
KENAN YİĞİT Aralık 27, 2017 at 12:35 pm
YANIT Basit Usule Tabi
Mükellefler defter, belge ve kayıtlarını kendileri tutamazlar. Meslek Odaları
veya Meslek Mensupları aracılığıyla tutabilirler.
SORU Defterini tuttuğumuz Serbest Meslek Erbabı
(Avukat)’ın E-Defter Beyan Sistemine başvurusunuMali Müşavir şifremiz ile
yaptık ancak mükellef defterini kendisi tutmak isterse sözleşmesini fesh
etmemiz yeterli olur mu? ne yapmamız gerekir.
AHMET YAZICIOĞLU Aralık 27, 2017 at 11:46 am
YANIT Beyanname Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmenizi iptal etmeniz ve mükelefin kendisi adına E-Beyanname
gönderebilmesi için
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek1.html
adresindeki form ile vergi dairesine başvuru yaptıktan sonra Defter-Beyan
Sistemine başvuru yapması gerekmektedir.
SORU basit usulde mükellefim defter beyan sitemine kendi
şifremle giriş yapıyorum ancak odamla veya mali müşavirle sözleşme imzalamam
gerektiği ifade ediliyor kendi şifremle sisteme girip kayıtlarımı tutma
imkanım yokmu..izlemem gereken yok nedir bilgi vermenizi istirham ederim
mustafa korkmaz Aralık 27, 2017 at 8:36 am
YANIT Basit Usule Tabi
Mükellefler defter, belge ve kayıtlarını kendileri tutamazlar. Meslek Odaları
veya Meslek Mensupları aracılığıyla tutabilirler.
SORU merhabalar 611******** vergi noda kayıtlı basil
usulde vergi mükellefiyim.daha önceden aldığım kullanıcı kodu ve şifre
sisteme giriş yapabilecek olduğum yazmaktadır.ancak denizli saraylar vergi
dairesi ile görüşmem rağmen muhasebeci tutacağını onun vereceğini söylüyolar.
ancak basil usul mükellefi olarak beyannameleri kendim veriyorum ve tebligde
de kendi verebilir diyor sistem izin vermemektedir.lütfen yardımcı olunmasını
rica ederim.
GÖKHAN MALUHAN Aralık 27, 2017 at 6:38 am
YANIT Basit Usule Tabi
Mükellefler defter, belge ve kayıtlarını kendileri tutamazlar. Meslek Odaları
veya Meslek Mensupları aracılığıyla tutabilirler.
SORU 1 – DEFTER BEYAN BAŞVURU SÜRESİ 31.12.2017
TARİHİNDE Mİ SON YOKSA 31.01.2018 TARİHİNDEMİ SON ? LÜTFEN NET OLARAK YAZINIZ
2- İŞLETME VE SERBEST MESLEK DEFTERLERİNE ALMIŞ OLDUĞUMUZ MEVCUT E-TEBLİĞAT
ŞİFRELERİ İLEMİ PORTALA GİRİŞ YAPIP BAŞVURU YAPACAĞIZ , PEKİ BASİT USÜLLERDE
E-TEBLİĞAT ALINMADI DURUMU
MUSTAFA ARIKAN Aralık 26, 2017 at 5:39 pm
YANIT 1- Serbest Meslek
Erbabları için başvuru süresi bu yıl için 31.01.2018’dir. Takip eden yıllarda
31 Aralık tarihine kadar olacaktır.
2-Sisteme İnternet Vergi Dairesi şifreniz ile başvuru yapabilirsiniz.
3- Mali Müşavir iseniz aracılık sözleşmeniz bulunan Basit Usul mükellefler
için kendi şifrenizle başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz Mükellefin şifresi
ile de başvuru yapabilirsiniz.
SORU Merhabai serbes meslek mensubu avukat mükellefimin
defter başvurusunu yapamıyorum.Mükellefiyet türü serbes meslek olmasına
rağmen defter beyan sayfasında işletme görülüyor.T.C.Kimlik numarasıyla
başvuru yaparken aracılık sözleşmesi istiyor.yenilediğim halde başvuru
yapamıyorum.Vergi dairesine başvurdum.Orada sorun olmadığını mükellefiyet
türünün serbes meslek olarak görüldüğü bildirildi.Sorun nasıl çözülecek?
SÜLEYMAN MİŞE Aralık 26, 2017 at 1:38 pm
YANIT Vergi dairenizde
mükellefiyet türünüz Serbest Meslek ve defter türünüz Serbest Meslek Kazanç
Defteri olarak görünüyor olmalı. Sicil servisi ile görüşüp gerekli
düzeltmeleri yaptırınız. Şu an birçok mükellef aynı sorunu yaşamakta Gelir
İdaresi muhtemelen veri tabanını güncelliyor. İleriki bir tarihte tekrar
deneyin.
SORU ***-******
vergi kimlik no *********** Tc. numaralı mükellefimiz ***********’ın
defter beyan sisteminde bilgisi basit usul olarak görünmektedir.Oysaki
mükellefimiz senaristtir ve serbest meslek defterine tabidir.Bağlı olduğu
Kadıköy vergi dairesinde de serbest meslek mükellefi olarak
görülmektedir.Vergi dairesinin bize verdiği iletişim adresinizden sizlere
ulaşamadık. Konu ile ilgili ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi vermenizi
rica ediyoruz.
SMMMM MURAT DOĞAN Aralık 26, 2017 at 1:34 pm
YANIT Vergi dairenizde
mükellefiyet türünüz Serbest Meslek ve defter türünüz Serbest Meslek Kazanç
Defteri olarak görünüyor olmalı. Sicil servisi ile görüşüp gerekli
düzeltmeleri yaptırınız. Şu an birçok mükellef aynı sorunu yaşamakta Gelir
İdaresi muhtemelen veri tabanını güncelliyor. İleriki bir tarihte tekrar
deneyin.
SORU MRB. BASİT USUL GELİR VE GİDER FATURA VB. GİBİ
DİĞER FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİN İŞLEME VEYA DEFTER BEYAN SİSTEMİNE KAYIT
ETME SÜRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.
ŞEVKET DURMUŞ Aralık 26, 2017 at 12:49 pm
YANIT Basit usule tabi
mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık
kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.
Örnek: Ocak-Şubat-Mart dönemine ait belgeler Nisan Ayının son gününe kadar
sisteme kayıt edilecek. 2018 yılı için bir defaya mahsus ilk altı aylık dönem
Temmuz ayı sonuna kadar sisteme girilecek.
SORU Merhaba, 01.11.2017 tarihinde mükellef olan bir
Serbest Meslek Erbabı Müşterim için yaptığım müracatta aşağıdaki uyarı
çıkıyor ; “Defter-Beyan Sisteminden serbest meslek erbabı, işletme
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan
mükellefler yararlanabilir. Kayıtlarımızda yer alan bilgilere göre
Defter-Beyan Sistemine başvuru yapamazsınız. Defter-Beyan Sistemi kapsamında
olduğunuzu/olacağınızı düşünüyorsanız gelir vergisi yönünden bağlı olduğunuz
vergi dairenize müracaat ediniz.” ilgili vergi dairesine de müracat
ettim ancak onlar da bir sorun yok bizim açımızdan diyorlar. ne yapabilirim.
yardım lütfen.
CENGİZ YAZGAN Aralık 26, 2017 at 9:27 am
YANIT Yeni tesis edilen
mükellefiyetler için sistemde başvuru sorunları yaşanmaktadır. Gelir İdaresi
mükelleflere ait bilgilerin bulunduğu veri tabanını güncelledikçe sorunlar
çözülecektir. 31.01.2018 tarihi geçmemek üzere ileriki bir tarihte tekrar
deneyin. Bu web sitesi özel bir site olup Gelir İdaresinin resmi sitesi
www.defterbeyan.gov.tr adresidir. 
SORU 01.12.2017 tarihinde vergi mükellefiyet kaydımı
bağlı olduğum vergi dairesinde açtırdım. Aralık 2017 tarihinde sistemde
kayıtlı elektronik beyanname ve aracılık sözleşmesi yaptığım mükelleflerimde
var fakat kendi adıma sistem üzerinden defter beyan sistemi üzerinden kayıt
yaptıramıyorum verdiği hata aşağıda bulunmaktadır. Yardımlarınızı rica
ediyorum. Saygılarımla, **************** Uyarı Defter-Beyan Sisteminden
serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler
ile basit usule tabi olan mükellefler yararlanabilir. Kayıtlarımızda yer alan
bilgilere göre Defter-Beyan Sistemine başvuru yapamazsınız. Defter-Beyan
Sistemi kapsamında olduğunuzu/olacağınızı düşünüyorsanız gelir vergisi
yönünden bağlı olduğunuz vergi dairenize müracaat ediniz. (Basit usule tabi
mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa
ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest
meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar
açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.)
ali polat Aralık 26, 2017 at 9:09 am
YANIT Yeni tesis edilen
mükellefiyetler için sistemde başvuru sorunları yaşanmaktadır. Gelir İdaresi
mükelleflere ait bilgilerin bulunduğu veri tabanını güncelledikçe sorunlar
çözülecektir. 31.01.2018 tarihi geçmemek üzere ileriki bir tarihte tekrar
deneyin. Bu web sitesi özel bir site olup Gelir İdaresinin resmi sitesi
www.defterbeyan.gov.tr adresidir. 
SORU e-serbest meslek Makbuzu uygulamasına başlanması
halinde, hekimlerin kullandığı “Serbest Meslek Makbuzu” yerine
geçen “POS” kullanım zorunluluğu devam edecek mi?
Turan Beyaztaş Aralık 26, 2017 at 7:24 am
YANIT Şu an için E-Serbest
Meslek Makbuz uygulaması ihtiyari olacağından seçimli olarak dilediğiniz
yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak E-Serbest Meslek Makbuzu uygulanmasını
kullanmanız durumunda Pos cihazından değil sistem üzerinden makbuz
düzenleyeceksiniz.
SORU KULLANICI KODU ALANINA HİÇ BİR SEY YAZAMIYORUZ özleyen ayvaz Aralık 26, 2017 at 5:31 am
YANIT https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/
adresinden giriş yapabilirsiniz. Sistemi aşağıdaki tarayıcılarla kullanmayı
deneyiniz.
 
Sistemi İnternet Explorer 11+
Google Chrome 62+
Mozilla Firefox 57+
Safari 5+
SORU E DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GİRİŞ YAPAMIYORUZ. PORTALA
GİRİŞ LİMKİNİ TIKLADIĞIMIZDA BİZİ EDEFTER.GOV.TR ADRESİNE YÖNLENDİRİYOR E
DEFTERBEYAN SİSTEMİNE BAŞVURUMUZU YAPTIK ANCAK SİSTEMİ KULLANMAK İÇİN GİRİŞ
SAĞLAYAMIYORUZ DESTEĞİNİZİ RİCA EDERİZ..
MURAT KOK Aralık 25, 2017 at 1:24 pm
YANIT https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/
adresinden giriş yapabilirsiniz. Sistemi aşağıdaki tarayıcılarla kullanmayı
deneyiniz.
 
Sistemi İnternet Explorer 11+
Google Chrome 62+
Mozilla Firefox 57+
Safari 5+
SORU Merhabalar, Ben Kadıköy Vergi Dairesi bilgisayar
işletmeni olarak çalışıyorum. Mükelleflerin pek çoğundan defter beyan sistemi
ile ilgili şu soruyu alıyorum: “İşletme hesabına göre defter tutuyorum.
Nasıl olsa seneye defter beyan sistemine geçiş yapmak zorunlu, ancak bu
seneden ihtiyari olarak defter beyan sistemine geçebilir miyim?” Bu
soruya cevap verebilmek adına bana bir cevap yazmanızı rica ediyorum. İyi
çalışmalar
Sadi Sabur Aralık 25, 2017 at 1:00 pm
YANIT Bu site kurumunuzun Resmi
Sitesi değildir. Bilgilendirme amaçlı özel bir sitedir. Bende Mali Müşavirim
ve aynı soruyu hem Kurumunuza hemde Bimer’e sordum henüz bir yanıt alamadım.
İhtiyari kullanılması gerektiğini düşünenlerdeniz. Ancak teknik altyapı hazırlığı
nedeniyle ertelenmiş olabileceğini düğşünüyorum.  Sorunuza yanıt bulduğunuzda bizleri de
bilgilendirmenizi rica ediyorum.
SORU Merhaba , Defter beyan sisteminden giriş yapılıp ön
izleme yapıldığında ”Tutulacak Defter” kısmı boş olarak geliyor.Sistemsel
bir hata mıdır?Onaylama işlemini bu şekilde yapabilir miyiz? İyi
Çalışmalar…..
MURAT SEVCAN Aralık 25, 2017 at 11:54 am
YANIT Ön izleme ekranından
önceki ekranda defter türünüzü kendiniz işaretleyiniz ve daha sonra ön izleme
sayfasından onaylama işlemi gerçekleştiriniz. Sistem defter türü seçmeden
onay almayacaktır.
SORU Merhabalar, Avukatlık hizmetlerinde faaliyet
gösteren bir serbest meslek erbabı, şuan da beyannamelerini kendi
gönderebilmekte, kendi sorumluluğunda defter tutmaktadır. Fakat bu defter
beyan sisteminde okuduğum kadarıyla bir mali müşavir yani meslek mensubu ile
aracılık sözleşme yapma zorunluluğu mu bulunmaktadır ? kendi adına beyanname
verme yetkisi kalkmakta mıdır ? şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.
BUSE AYDIN Aralık 25, 2017 at 10:17 am
YANIT Kendi Beyanname Gönderme
yetkiniz ve şifreniz var ise ayni şifreyle sisteme başvurup kullanmaya devam
edebilirsiniz.
SORU serbest meslek erbabı mükellefimiz e defter beyan
sisteminde işletme olarak görünüyor. vergi dairesinin sisteminde serbest
meslek, bizim tüm beyanlarımız serbest meslek olarak verildi. vergi levhası
serbest meslek. hukuki faaliyet.ama e defter beyanını yapamıyoruz. konu ile
ilgili yardımlarınızı rica ediyorum. iyi çalışmalar.
halil ergün Aralık 25, 2017 at 7:57 am
YANIT Vergi dairenizde
mükellefiyet türünüz Serbest Meslek ve defter türünüz Serbest Meslek Kazanç
Defteri olarak görünüyor olmalı. Sicil servisi ile görüşüp gerekli
düzeltmeleri yaptırınız. Şu an birçok mükellef aynı sorunu yaşamakta Gelir
İdaresi muhtemelen veri tabanını güncelliyor. İleriki bir tarihte tekrar
deneyin.
SORU serbest meslek adi ortaklığını sisteme ortaklık
numarası üzerinden mi giriş yapacağım.
ersan aydın Aralık 25, 2017 at 7:19 am
YANIT Adi Ortaklıklar için
sisteme ORTAKLIK Vergi Numaranız ile başvuru yapmanız gerekmektedir.
SORU Serbest Meslek Kazanç Defteri ile birlikte Bilanço
Esasına göre defter tutan mükellefler Defter Beyan Sistemine kayıt olacaklar
mı?
MEHMET SUAT ÇATI Aralık 23, 2017 at 6:51 pm
YANIT Evet. Sistemde sadece
Serbest Meslek Kazanç defterinizi tutacak, Yevmiye, Kebir ve Envanter
defterlerinizi kağıt ortamda tutmaya devam edeceksiniz.
SORU VETERİNER HEKİM olarak faaliyetim bulunmaktadır.
2017 yılında sadece Serbest Meslek Defteri tutuyordum.2018 yılında Serbest
Meslek defteri ve İşletme defterini aynı anda tutmak için başvuru yapmak
zorunda mıyım? ve işyerimde hekimlik hizmetlerimde kullandığım mal alışları
olmaktadır (hayvan ilaçları, şırıngalar vs.) bu mal alışlarımdan dolayı
işletme defteri içinde defter beyan sistemine müracaat etmeli miyim? ve son
olarak da poslu yazarkasadan kestiğim fişleri, muayeneye gittiğimde
kullandığım ilaçları ve hizmet bedeli olarak kestiğim serbest meslek
faturalarını hangi defterlere yazmam gerekiyor.. Ayrıntılı bir açıklama
verirseniz çok memnun olurum teşekkürler iyi çalışmalar…
ENGİN Aralık 23, 2017 at 9:39 am
YANIT Hem serbest meslek kazancı
hem de işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazancı bulunan
mükellefler Sistem içerisinde kaydedecekleri gelir ve giderlerini, bunların
ilişkili olduğu faaliyetine uygun olarak ilgili deftere kaydedecektir.
Kayıtların hangi defteri yapılacağı Sistem içerisinde seçilecek
belirlenecektir.
SORU merhabalar defter beyan sistemine internetten
başvuru yaparken sorunla karşılaştım sorunumun nasıl halledilmesi gerektiğini
bilememekteyim yardımcı olur musunuz birkaç yıl önce iki mali müşavir
ortaklık büromuz vardı. *********adı altında. biz kendi gelir beyannamemizi
gib den gönderebilmek için ortaklık ile hem *********hem ******** aracılık ve
sorumluluk sözleşmesi yapmıştık. ortaklık kapatıldı herkes kendi adına
mükellef oldu. ve vergi dairesi ortaklık adına olan e beyanname şifresini
iptal etti. şimdi ben e beyna sistemine başvuru yaparken meslek mensubu
bilgileri ekranında ortaklığın adı yazılı ve sözleşme tarih ve nosu yazılı.
olduğundan e beyan sistemine kayıt yapamıyorum . sözleşmeyi iptal edeceğim
fakat şifreler iptal edilmişti. lütfen yardımcı olur musunuz. 
CANAN YAZICI Aralık 22, 2017 at 11:21 am
YANIT Bağlı bulunduğunuz vergi
dairesinden kendi adınıza E-beyanname şifresi alıp diğer aracılık
sözleşmenizi iptal ettiriniz. Ardından başvuruyu kendi şifreniz ile yapınız.
Veritabanı hemen güncellenmeyebilir. 31.01.2018’i geçmemek üzere başvuru
yapmayı deneyiniz.
SORU e defter başvurumu gerçekleştiremiyorum. Bilginize
sunar yardımlarınızı rica ederim. iyi günler
GÜLGÜN TURUNÇ Aralık 22, 2017 at 7:35 am
YANIT https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/
adresinden internet vergi dairesi şifreniz ile başvuru
gereçekleştirebilirsiniz. 
SORU Ben Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak ruhsatım
var. Ancak bir işyerinde sadece muhasebeci olarak görev yapıyorum. Odadan
yetki ve mühür almadım. Bu sistemi Basit Usulde veya İşletme defterlerinde
Mükelleften yetki alarak kullanabilirmiyim.
Özcan Efe Aralık 22, 2017 at 7:21 am
YANIT Hayır. Başka mükellefler
adına beyanname göndermek ve defter tutmak için odanızın Bağımsız çalışanlar
siciline kayıt olmanız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyeti ile
ilgili vergi mükellefi olmanız ve müşterilerinizle sözleşmeniz bulunması
gerekmektedir.
SORU mükelleflerimin ve kendimin 2018 yılında
kullanacağı serbest meslek defterini, aralık ayının 2. haftasında tasdik
yaptırdım. Ödevini zamanında yerine getiren biz mükelleflerin suçu nedir
acaba? İlla her şeyi son dakika son saniyemi yapalım. 1 aydan daha az süre
kalmışken 2019 da e-defterbeyan sistemine geçiyoruz demek hiç hoş ve etik
değil. En az 1 yıl önceden haber verilip sonrasında bu sisteme geçilmeliydi.
SMMM ONUR Aralık 22, 2017 at 6:13 am
YANIT Maalesef tebliğin çok geç
yayınlanmış olması sizler gibi birçok mükellefi mağdur etmiş
bulunmaktadır.  Gelir İdaresi böyle
konularda kamuoyunu daha önceden ve daha fazla yayın organı ile
bilgilendirmelidir.  Haklı yorumunuza
katılıyorum.
SORU Ortaklık halinde mükellef olanlar için ayrıca
ortaklar adına başvuru yapılacakmı? Teşekkürler.
Erol Aralık 21, 2017 at 2:21 pm
YANIT Hayır tebliğ ve
açıklamalara göre şu an sadece ortaklık yönünden başvuru yapılacak. Çünkü
defterler ortaklık adına tutulacak. Ancak Gelir Vergisi Beyannameleri
ortakların kendi adına düzenlendiğinden belki ileride buna ilişkin bir
çalışma olabilir.
SORU Mali müşaviri olduğum serbest meslek defteri tutan
mükelleflerimin sisteme girişini yaparken İNVD de 340 seri nolu tebliğe göre
aracılık sözleşmemizin olmadığından işlem yapamazsınız uyarısı geliyor.
MEHMET ZEYTİNCİ Aralık 21, 2017 at 11:16 am
YANIT Vergi kimlik numarası ve
TC Kimlik numarası ile ayrı ayrı deneyiniz. Sistemde hangisi üzerinden
sözleşme yapılmışsa onu kabul etmektedir.
SORU Serbest Meslek Defteri olarak başvuru yaptığımda
ekranda Damga Vergisi Defteri butonunuda tıkladım.Damga Vergisi Defterimi de
bu portal üzerinden tutabilecekmiyim.2018 yılı Damga Vergisi Defteri tasdik
ettirmem gerekirmi.
sultan Aralık 21, 2017 at 9:57 am
YANIT Sistem üzerinden Damga
Vergisi Defterini de seçtiyseniz kağıt ortamında ayrı bir defter tasdiği
yaptırmanıza gerek bulunmamaktadır.
SORU SÜREKLİ HER AY DÜZENLİ OLARAK BEYANNAME VERDİĞİM
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİM VAR.BUNUNLA İLGİLİ DEFTER BEYAN SİSTEMİNE KAYIT
NASIL OLACAĞIM VE NOTERDEN DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TASDİK ETTİRMEME GEREK
VARMI.TEŞEKKÜR EDERİM
FERDİ ÖZGÜR Aralık 21, 2017 at 7:03 am
YANIT Sadece Damga Vergisi
Defteri için kayıt yaptıramazsınız. Serbest Meslek yada Basit Usul ile
birlikte bu defterleri tutmanız durumunda sistemi kullanabilirsiniz.
SORU İyi günler , Cep telefonu ile sisteme kayıtlarımızı
yaptık. Sistem açıldığı zaman defter kayıtlarını girmek için ,bilgisayar
sistemimizde neler olmalıdır . işletim sistemi , internete bağlanma gibi.
Teşekkür edrim.
CENGİZ Aralık 21, 2017 at 6:10 am
YANIT Herhangi bir yazılıma
ihtiyacınız bulunmamaktadır. Portalın web sayfasını açan bir bilgisayarınız
olması ve internet bağlantısı olması yeterlidir.
SORU e-defter beyan için “Serbest Meslek Defteri ve
Serbest Meslek Makbuzu” Mali Mühür almak gerekli mi?
HÜSEYİN KESKİN Aralık 20, 2017 at 2:30 pm
YANIT Serbest Meslek Kazanç
Defteri için Mali Mühür yada E-İmza’ya gerek yoktur.
Ancak E-Serbest Meslek Makbuzu için
Mali Mühür yada E-İmza almanız gerekmektedir.
SORU Basit usul deftere tabiyim. Defterbeyan.com
üzerinden kendim beyazda bulana bilir miyim? Yani Muhasebeci veya Meslek
odasına gitmeden kendim beyanda bulanabilir miyim?
abdullah tatoğlu Aralık 20, 2017 at 11:35 am
YANIT Hayır.Basit Usule Tabi
Mükellefler defter, belge ve kayıtlarını kendileri tutamazlar. Meslek Odaları
veya Meslek Mensupları aracılığıyla tutabilirler.
SORU Serbest Meslek Erbabı mükellefim için başvuru
yapmak istediğimde ekranda başvuru yapamayacağıma dair uyarı notu
alıyorum.Ancak bağlı bulunduğu vergi dairesi sisteminde herhangi bir yanlış
bilgi bulunmadığı,serbest meslek olarak tanımlı olduğu bilgisi alıyorum.
1)Sorun neden kaynaklanmaktadır ? 2)Nasıl çözümlenebilir ? Bilgi vermenizi
arz ederim.
SEZAİL KOÇKAN Aralık 20, 2017 at 10:50 am
YANIT Vergi dairenizde
mükellefiyet türünüz Serbest Meslek ve defter türünüz Serbest Meslek Kazanç
Defteri olarak görünüyor olmalı. Sicil servisi ile görüşüp gerekli
düzeltmeleri yaptırınız. Şu an birçok mükellef aynı sorunu yaşamakta Gelir
İdaresi muhtemelen veri tabanını güncelliyor. İleriki bir tarihte tekrar
deneyin.
SORU basit usul kişileri girerken defter kısmında basit
usul seçili dururken bir hata veriyor… basit usul mükelleflerde baka defter
seçilemez… ben baka defter seçmiyorum zaten…
hüseyin özdemir Aralık 20, 2017 at 8:42 am
YANIT Vergi dairenizin sicil
servisi ile görüşüp defter türünüzü, mükellefiyet türünüzü kontrol edin.
Sorun yoksa 31.01.2018 tarihine kadar ara ara tekrar deneyin. Yazılımdan
kaynaklanan eksikler bulunmaktadır.
SORU mükellefim serbest meslek makbuzu yönetmen gelir
vergisinden muaf kdv mükellefi defter beyan sistemine girdiğimde basit usul
olarak işaretli çıkıyor serbest meslek olarak nasıl değiştirebilirim
*********** vergi no ********* mükellefimin ismi tsk ederim
SELÇUK ÖZSOY Aralık 20, 2017 at 8:22 am
YANIT Vergi dairenizin sicil
servisi ile görüşüp defter türünüzü, mükellefiyet türünüzü kontrol edin.
Sorun yoksa 31.01.2018 tarihine kadar ara ara tekrar deneyin. Yazılımdan
kaynaklanan eksikler bulunmaktadır.
SORU serbest meslek işimin yanında işletme defteri
mecburiyeti olan bir işim daha var. yani hem serbest meslek defteri hemde
işletme defteri tutuyorum 2018 yılı defter beyan mecburiyetım nasıl olacak
acaba tşkler….
cengiz Aralık 20, 2017 at 7:01 am
YANIT Sisteme kayıt olun, iki
defter türünü birlikte seçip onaylayınız. Hem serbest meslek kazancı hem de
işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazancı bulunan mükellefler
Sistem içerisinde kaydedecekleri gelir ve giderlerini, bunların ilişkili olduğu
faaliyetine uygun olarak ilgili deftere kaydedecektir. Kayıtların hangi
defteri yapılacağı Sistem içerisinde seçilecek belirlenecektir.
SORU Merhabalar, Sistemden Basit Usul Mükellefler için
giriş yapamıyorum. Mükellef 12/12/2017 tarihinde işe başladı 7 günlük süre
bugün doluyor, fakat sistem defter seçmediğim halde defter seçemezsiniz
diyor.
TAYFUR ALİ ESER Aralık 19, 2017 at 4:25 pm
YANIT Sisteme başvuru için
30.06.2018 tarihine kadar vaktiniz var. İlerleyen tarihlerde tekrar
deneyiniz.
SORU aracılık ve sorumluluk sözleşmemiz olduğu halde
sözleşmeniz bulunmamaktadır. diye uyarı çıkıyor. Gib’ten eski sözleşmeleri
silip yeniden sözleşme mi yapacağız.
turgay Aralık 19, 2017 at 2:04 pm
YANIT Vergi kimlik numarası ve
TC Kimlik numarası ile ayrı ayrı deneyiniz. Sistemde hangisi üzerinden
sözleşme yapılmışsa onu kabul etmektedir.
SORU Mali müşavir üzerinden sisteme Sözleşmeli mükellef
adına giriş yaparken aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yoktur uyarısı
veriyor.ne yapmak gerekli ?? teşekkürler saygılar
SERDAR BEY Aralık 19, 2017 at 12:22 pm
YANIT Vergi kimlik numarası ve
TC Kimlik numarası ile ayrı ayrı deneyiniz. Sistemde hangisi üzerinden
sözleşme yapılmışsa onu kabul etmektedir.
SORU bilanço esasına göre defter tutan mükellefim aynı
zamanda serbest meslek defteri de tutmaktadır. bu mükellefim serbest meslek
defterinden dolayı defter beyan sistemine dahil midir?
mehmet kıvrak Aralık 19, 2017 at 11:46 am
YANIT Evet. Sistemde sadece
Serbest Meslek Kazanç defterinizi tutacak, Yevmiye, Kebir ve Envanter
defterlerinizi kağıt ortamda tutmaya devam edeceksiniz.
SORU Şuanda serbest meslek erbabı ve aynı zamanda
işletme defteri sahibiyim. ama 01.01.2018 itibariyle bilanço esasına göre
defter tutmaya başlayacağım. Bilanço esasına göre defter tutanlar da bu
sisteme geçecek mi?
erhan Aralık 19, 2017 at 9:39 am
YANIT Evet. Sistemde sadece
Serbest Meslek Kazanç defterinizi tutacak, Yevmiye, Kebir ve Envanter
defterlerinizi kağıt ortamda tutmaya devam edeceksiniz.
SORU SMMM ŞİFREMLE SİSTEMDEYKEN MÜKELLEF BAŞVURUSU
YAPARKEN BU UYARIYI ALIYORUM NE YAPMALIYIM ACABA Uyarı Defter-Beyan
Sisteminden serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler ile basit usule tabi olan mükellefler yararlanabilir.
Kayıtlarımızda yer alan bilgilere göre Defter-Beyan Sistemine başvuru
yapamazsınız. Defter -Beyan Sistemi kapsamında olduğunuzu/olacağınızı
düşünüyorsanız gelir vergisi yönünden bağlı olduğunuz vergi dairenize
müracaat ediniz. (Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları
(noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018,
diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme
hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren
Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.)
FUAT ÖNCEL Aralık 19, 2017 at 9:30 am
YANIT Sisteme sadece Serbest
Meslek ve Basit Üsül mükellefler başvuru yapabilir. Başvuru yaptığınız
mükellef türü bunlardan biri ise vergi daireniz ile görüşüp sicil
bilgilerinizi güncelleyiniz.
SORU 1- 19.12.2017 tarihinde SMMM olarak kendi şifremden
müşterilerim için başvuru yaptım.Ancak onaylı bir çıktı alınamadığı gibi.sms
veya mail yolu ile de bildirim yapılmayacağı belirtiliyor. 2- Ayni müşteri
için 2.kez başvuru yapılmasına sistem izin verir mi; Yani mükerrer başvuru
yapılmasını sistem engeller mi; 3- Serbest Meslek Defteri ile birlikte
işletme defterini kullananlar her 2 defter türü için sistemden başvuru
yapacaklar.Peki Hem Serbest Meslek hemde BİLANÇO usulüne göre defter tutanlar
nasıl bir yol izleyecek.Saygılarımla
ABDÜLKADİR BÖYÜKMEDAR Aralık 19, 2017 at 8:14 am
YANIT Sisteme daha önce
yaptığınız başvuruları görüntülemeniziçin menü eklenmiştir. Başvurularınızı
buradan kontrol edip güncelleyebilirsiniz. Aynı mükellef için güncelleme izni
verir. Her iki defter türünü de sistemde birlikte tutabileceksiniz.
Ancak sadece Bilanço defterleri kağıt ortamında tutulmaya devam edilecek.
SORU merhaba mühendislik faaliyeti yürütmekte olan ve
bilanço esasına göre defter tutmakta olan mükellefim defter beyan sistemine
geçmesi gerekiyormu mükellefiyet kaydı sadece 711203 – BİNA PROJELERİNE
YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ olarak var
deniz katırcı Aralık 19, 2017 at 7:10 am
YANIT Serbest Meslek
faaliyetinizden dolayı daha önce serbest meslek defteri tutuyor iseniz
sisteme kayıt olacaksınız. Bilanço için kağıt ortamında defter tutmaya devam
edeceksiniz.
SORU merhaba serbest meslek kazanç defterini başvuruları
yaptık. basıl usul mükellef başvurumuzu yaparken basit usul seçili iken
hiçbir defter seçemezsiniz uyarısı almaktayız . yardım ve destek bekleriz.
teşekkürler
yavuz selim özer Aralık 19, 2017 at 6:55 am
YANIT Vergi dairenizin sicil
servisi ile görüşüp defter türünüzü, mükellefiyet türünüzü kontrol edin.
Sorun yoksa 31.01.2018 tarihine kadar ara ara tekrar deneyin. Yazılımdan
kaynaklanan eksikler bulunmaktadır.
SORU limited şirketi olan mali müşavirlik büroları
e-defter beyan sistemini kullanma zorunluluğu varmı
YAŞAR Aralık 19, 2017 at 6:39 am
YANIT Hayır. Sadece Bilanço
Usulü defter tuttuğunuz için sistemi kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.
SORU mühendislik faaliyetinde bulunan ve kendi isteği
ile bilanço esasına tabi olan mükellefler e-defter beyan sistemine başvuru
yapabilecekler mi ve bilanço defterinii tasdik edilmesi zorunlu mu?
YAŞAR Aralık 19, 2017 at 6:28 am
YANIT Sadece Bilanço defteri
tuttuğunuz bir faaliyetiniz mevcut ise sistemi kullanmak durumunda
değilsiniz.
SORU Merhaba iyi çalışmalar serbest meslek ve basit
usullerin 2018 itibariyle sisteme geçirilmesi çok ama çok erken bu sistem çok
güzel sistem olacak buna hem fikiriz ama şuanda sisteme bireyler hazır değil
bu sistem için geçilmesi kesin gözüyle bakılmalı ve herkes biranda geçsin
işletme serbest meslek vs.2019 yılı baz alınsa hatta cirolara göre bir kısmı
sonra 2020 de ise tamamı geçirilse o zaman herşey daha sağlıklı olur.Lütfen
13 gün kalmış yıl sonuna bu yükü kaldırın sağlıklı bir şekilde geçiş süreci
yaşayarak güzel bir geleceğe adım atalım.Saygılarla
türker cekin Aralık 18, 2017 at 9:01 pm
YANIT Bu site kurumun resmi
sitesi değildir. Sadece bilgi paylaşımı amacıyla hazırlanmış özel bir
sitedir. Teşekkürler
SORU MUHTASAR BEYANNAMEYİ;DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN
NASIL GÖNDERECEĞİZ.
ERCAN Aralık 18, 2017 at 4:16 pm
YANIT Sistem henüz açılmadı
ancak kurumun sitesinde yapılan açıklamalar beyannamalerin yapılan
kayıtlardan otomatik olarak hazırlanacağı yönünde. Bizlerde sizin gibi
sabırsızlıkla bekliyoruz.
SORU Sayın İdareciler,E-Defterbeyan sistemi çok güzel
hazırlanmış ve işleme konmuş..Ben bir muhasebeci olarak çok iyi buldum.Fakat
bir eksikliği var sanırım oda benim mükelleflerimin giriş kısmında dilekçe
versiyonu çalışmamaktadır.Bu kere ön izleme tuşu ile ( Basit usul seçili iken
hiçbir defter seçemezsiniz) hata verisi çıkmaktadır.Bu sebeb ile
mükelleflerimin(basit usul)müracaatını yapamamaktayım..Bunun düzeltilmesini
sebebinin bulunmasını beklemekteyim…Saygılar…
KADRİ AYTAR Aralık 18, 2017 at 3:31 pm
YANIT Vergi dairesinden sicil
bilgilerinizi kontrol ettiriniz. 30.06.2018 tarihine kadar süreniz var
ilerleyen tarihlerde tekrar deneyiniz.
SORU basit usüle tabi mükellef kaydı yapamıyorum.
sisteme giriyorum bütün bilgileri tam ama önizle dediğim zaman açılmıyor.
devam edemiyorum.
SMMM DAVUT PEKŞEN Aralık 18, 2017 at 2:37 pm
YANIT Vergi dairesinden sicil
bilgilerinizi kontrol ettiriniz. 30.06.2018 tarihine kadar süreniz var
ilerleyen tarihlerde tekrar deneyiniz.
SORU Bu kanunu 01.12.2017 yılından önce çıkarsaydınız
ben yaşlı bir avukat olarak hem maddi hemde manevi zarara uğramazdım.Muntazam
olmak ve usulüne göre erken davranış hiç iyi olmadı.Defterimizi aldık notere
tasdik ettirdik ama nafile son dakikada emek ve masraf hiçe
gitti.orulduğumuzla kaldık.Lütfen bunlara nazara alarak sonraki kanunları son
dakikada çıkartmayın.Kimse bir şey bilmiyor nasıl yetişeceğiz. İyi çalışmalar
ifakat filiz Aralık 18, 2017 at 2:33 pm
YANIT Maalesef tebliğin çok geç
yayınlanmış olması sizler gibi birçok mükellefi mağdur etmiş
bulunmaktadır.  Gelir İdaresi böyle
konularda kamuoyunu daha önceden ve daha fazla yayın organı ile
bilgilendirmelidir.  Haklı yorumunuza
katılıyorum.
SORU İşletme Esasına göre defter tutan Serbest Meslek
Erbabı Defter Beyan Sistemine kayıt olacak. Bilanço esasına göre defter tutan
Serbest Meslek Erbabı Defter Beyan Sistemine kayıt olacak mı?
MUSTAFA DEMİR Aralık 18, 2017 at 2:16 pm
YANIT Serbest Meslek
faaliyetinizden dolayı daha önce serbest meslek defteri tutuyor iseniz
sisteme kayıt olacaksınız. Bilanço için kağıt ortamında defter tutmaya devam
edeceksiniz.
SORU Merhaba , aracılık sözleşmesi olup beyanlarını
gönderdiğim mükelleflerin adına başvuru yapmak istediğimde bir uyarı
çıkmakta… kendi adıma başvuru yapabildim… mükelleflerin adına yeni
sözleşme girişi mi yapmam gerekmekte ? teşekkürler
CENK CAN Aralık 18, 2017 at 2:07 pm
YANIT Vergi kimlik numarası ve
TC Kimlik numarası ile ayrı ayrı deneyiniz. Sistemde hangisi üzerinden
sözleşme yapılmışsa onu kabul etmektedir.
SORU mükellefim olan birisini kendi adına kayıt yaptim.
bir sıkıntı olurmu veya bu kaydı nasıl silebilirim. mükellefim olarak kayıt
yapmak için
RESUL SARIYER Aralık 18, 2017 at 12:54 pm
YANIT Sisteme mükellefinizin
şifresi ile de giriş yapsanız aracılık sözleşmeniz var ise başvuruda
ikinizinde bilgileri yer alacağından iptal etmenizi gerektiren bir durum yok.
SORU Örneğin: Aracılık sözleşmesi yapılmış defter beyan
sistemine tabi serbest meslek mensubu 31.12.2018 de SMMM den başka bir SMMM
ye geçişte tekrar başvuru yapılmasımı gerekiyor?
Bayram Şentürk Aralık 18, 2017 at 12:08 pm
YANIT Yeni aracılık sözşleşmesi
yapıldıktan sonra sisteme yeniden başvuru yapılacak gibi görünüyor, aksine
bir hüküm de tebliğde bulunmamakta. Tavsiyem yeni sözleşmeyi yaptıktan sonra
sisteme kendi şifreniz ile girip mükellefiniz adına yeniden başvuru yapmanız
olacak.
SORU Gib üzerinden Defter Beyan sistemi aracılığı ile
başvuru yaptım . Başkaca bir işlem yapacak mıyım? Teşekkürler
yasemin akyüz Aralık 18, 2017 at 11:30 am
YANIT Sistem üzerinden
başvuru yapıp önizleme ekranından sözleşmeyi onayladınız ise başka bir işleme
gerek yok.

Murat Omrak – Mali Müşavir

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: