İşletme Defteri

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2019 tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Ancak hem işletme defteri hem de serbest meslek defterini aynı anda tutan mükellefler sistemi 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanmak zorundadır.

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih

MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Bu açıdan serbest meslek defteri ile birlikte işletme defteri tutan mükellefler sistem üzerinden 31.01.2018 tarihine kadar başvurup iki defteri birden sistem üzerinden tutacaklar, ayrıca kağıt ortamda işletme defteri tutamayacaklardır.

Sadece İşletme Defteri tutan mükellefler 2018 yılı için sistemi kullanamayacaklar. Şu an için ihtiyari olarak sisteme geçiş mümkün olmadığından kağıt ortamda defter tasdik ettirmeleri mecburidir.

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: