2018 YILINDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANACAK?

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca, 1/1/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine başvuru yapmaları ve Sistemi kullanmaları zorunludur.

 

 • 1. Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıklar

  – Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kurmuş oldukları adi ortaklıkların ortakları

   

 • 2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  – Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan gerçek kişiler

  (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde eden ve serbest meslek kazanç defteri tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar

  – Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek bilanço esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar (Söz konusu mükellefler, serbest meslek kazanç defterini Sistemde tutacak olup bilanço esasına göre tutacakları defterlerini Sistem dışında tutacak ve tüm beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.)

 

 • 4. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıkların Ortakları

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutmayanlar

  – Gerçek kişi olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar

  – Adi ortaklık olup ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı defter tutanlardan yukarıda “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümünde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

 • 5. Kollektif Şirketler ve Adi Komandit Şirketlerin Ortakları

  Kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarından yukarıda “2. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Gerçek Kişiler” ve “3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Adi Ortaklıklar” bölümlerinde ifade edilen koşulları taşıyanlar.

 

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: