E-BİLET HAKKINDA HERŞEY

E-Bilet uygulamasının zorunluluğu, başvuru süreci ve kullanılması ile ilgili sık sorulan soru ve yanıtlar.


E-BİLET NEDİR ?

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

E-BİLET KULLANICISI OLMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR ?

a) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzaya sahip olmaları,

b) 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu mükelleflerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

c) 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları

gerekmektedir.

E-BİLET’E NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen hazırlıkları tamamladıktan sonra aşağıda yazılı belgelerle Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler:

Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin imzalı aslı,
Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,
Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,
Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,
Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.
Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.

E-BİLET’E GEÇİŞ ZORUNLU MUDUR?

e-bilete geçiş zorunlu değildir ancak 462 sıra no lu teblğin 14. maddesinde de belirtildiği gibi ilgili tebliğ 334 no lu Vuk tebliğini 1/7/2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdığından eski koçan usulü bilet kesmenin teknolojik gelişmelerin varlığıyla zor olacağından, dolaylı olarak bir zorunlu geçiş söz konusudur.

E-BİLET’E GEÇİŞ İÇİN E-FATURA’YA GEÇİŞ ZORUNLU MUDUR?

E-bilete geçmek isteyen firmalar için (Dar mükellef kurumlar hariç) e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmak zorunluluktur

ACENTELER E-BİLET’E GEÇMEK ZORUNDA MI?

Hava yolu yolcu taşımacılığı ile ilgili 462 nolu Tebliğine göre; acenteler aracılığıyla yapılan satışlarda e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir. Bu nedenle acentelerin e-Bilete geçme zorunluluğu yoktur.

E-BİLET UYGULAMASINI ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ İLE KULLANABİLİR MİYİM?

Başkanlığımızdan e-bilet özel entegratörlük izni alan firmalara efatura.gov.tr adresimizde bulunan e-Bilet başlığı altında yer alan e-bilet özel entegratörler listesinden ulaşabilirsiniz. Anlaşmış olduğunuz özel entegratör firması aracılığı başvurunuz elektronik ortamda Başkanlığımıza iletilir ve Başkanlıkça değerlendirilerek e-bilet uygulamasına dahil olmanız sağlanır.

İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN BİLET SATANLARIN E-BİLET’E GEÇME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Yolcu taşıma işi ile iştigal etmeyen ancak başka firmaların biletlerini elektronik ortamda satan mükelleflerin e-Bilet uygulamasına geçme zorunluluğu yoktur. Bununla bitlikte ,internetten bu satışı gerçekleştiren mükelleflerden 5 Milyon TL ve üzeri ciroya sahip olanların e-arşiv uygulamasına başvurmaları ve bu kapsamda işlem yapmaları gerekmektedir. e-arşive başvurmanın şartlarından biri de e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmaktır.

E-Bilet Uygulamasına Mali Bilim Akademi Deneyim ve Desteği İle Geçmek ve Ayrıntılı Bilgi Almak İçin Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz. www.malibilim.net

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: