Uygulamada Yaşanabilecek Sorunlar

Defter Beyan Sistemi’nin Melek Mensuplarını devre dışı bırakarak hayata geçmesi durumunda bugüne kadar ki mesleki tecrübelerimizden yola çıkarak yaşanabilecek sorunları kaleme almaya çalıştık.


BEYANLARIN SÜRESİNDE VERİLMESİ
KONU BAŞLIKLARI
SORUN BEYANLAR MÜKELLEF TARAFINDAN SÜRESİNDE YAPILABİLİR Mİ
YORUM Mevcut sistemde Kdv Beyannamesi tahakkuk süresi takip eden ayın 24’dür. Süreçte beyanların verilmesi ile ilgili sıklıkla süre erteleme talebi gelmektedir.
Ancak bu gecikme büyük oranla Meslek Mensuplarından değil Fatura ve Belgelerin mükellefler tarafından muhasebe bürolarına geç iletilmesinden kaynaklanmaktadır.
Hal böyle iken Belgelerini muhasebecisine süresinde iletemeyen Mükellef, Ayın 20’sine kadar bu belgeleri sisteme kayıt edebilecek midir.
SORUN SIRA NUMARASI TAKİP ETMEYEN FATURA VE Z RAPORLARI
YORUM Mükellefler düzenledikleri Fatura ve Ödeme Kaydedici Cihazlarından almış oldukları günlük Z Raporlarını sıklıkla muhabecilerine eksik teslim etmektedirler.
Mali Müşavirin denetiminden geçen bu eksiklikler giderilip kayıtların eksiksiz yapılması sağlanmaktadır. Bu tip eksiklikler kayıt sisteminin sağlıklı işlemesini engelleyebilecektir.
AMORTİSMAN HESAPLAMALARI
KONU BAŞLIKLARI
SORUN AMORTİSMAN HESAPLAMAK BASİT BİR UYGULAMA MI?
YORUM Mevcut faydalı ömür listesinde alınan bir demirbaşın faydalı ömrünü bulmak meslek mensubu için bile çok zor iken, yanlış hesaplanan amortisman ve vergi ziyaı için gerekli önlemler nasıl alınacak? Mevcut listede kapı pencere alınmış ise bunun faydalı ömrü ne kadar olacak ve %Kaç gider yazılabilecek gibi karmaşık durumlar uygulamada idareyi vergi kaybına, mükellefi ise vergi ziyaı ödemek zorunda bırakabilir.
SORUN AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU
YORUM Faydalı Ömür Listesi İçin Tıklayınız.
Tablonun İncelenmesi Bahsettiğimiz Sorun İçin Aydınlatıcı Olacaktır.
İŞLETME DIŞI GİDERLERİN DURUMU
KONU BAŞLIKLARI
SORUN MÜKELLEF ADINA DÜZENLENEN TÜM GİDER BELGELERİ GİDER OLARAK KAYITLARA ALINIYOR MU?
YORUM Mevcut düzende mükellefler işletme faaliyeti ile ilgisi olmayan gider belgelerini muhasebeye iletmekte Meslek Mensuplarının süzgecinden geçen bu belgeler herhangi bir vergi kaybına uğratılmamak adına gider yazılmamaktadır.
SORUN ŞAHSİ HARCAMALAR MÜKELLEF TARAFINDAN GİDER YAZILABİLİR.
YORUM Mükellefler evlerine yada kişisel ihtiyaçları için yaptıkları harcama belgelerini bile gider yazılması hususunda direnç göstermekte iken kendi kayıt etmeleri durumunda idare için vergi kaybı mükellef için cezalı tarhiyatlara yol açabilecektir.
TEVKİFATLI ALIŞ VE SATIŞ FATURALARI
KONU BAŞLIKLARI
SORUN TEVKİFATLI DÜZENLENMESİ GEREKEN FATURALAR İÇİN HUKUKİ DESTEK
YORUM 117 Seri KDV Genel Tebliği ile teslime konu olan bir çok mal ve hizmet için belli bir tutarın üzerinde fatura düzenlenmesi durumunda tevkifat yapılmasını zorunlu tutmaktadır.
Uygulamada Mükellefler faaliyet konularına, mal ve hizmet teslim türlerine göre Meslek Mensupları tarafından bilgilendirilmekte. Meslek Mensubu süreci titizlikle takip etmektedir.
Tevkifat yapılmadan düzenlenen fatura üzerinden idare söz konusu tutarda Mükellefi müteselsilen sorumlu tutacak ve mükerrer ve cezalı tarhiyatlar yapılacaktır.
SORUN TEVKİFATLI ALIŞ FATURALARINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ
YORUM Vergi mükellefi adına düzenlenen tevfifatlı alış faturası 2 Nolu Kdv Beyannamesi ile beyan edilip, söz konusu tevkifat tutarı mükellef tarafından önce ödenip, sonra indirim konusu yapılmaktadır.
Bu uygulamalar bazen yılda bir yada iki kez olmakta ve mükellefin gözünden kaçması durumunda (ki beyan zorunluluğunu biliyorsa) Özel Usulsüzlük Cezası ve cezalı tarhiyatlar söz konusu olabilecektir.
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN TESPİTİ
KONU BAŞLIKLARI
SORUN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
YORUM 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler belirtilmiştir. Bu madde Gider Yazılmaması gereken konuları açık ve net ortaya koymakta mıdır?
Örnek verecek olursak bir telefon faturasında gösterilen Özel İletişim Vergisi GV Kanununda kanunen kabul edilmeyen giderler arasında sayılmamış iken sirküler ve özelgeler ile ÖİV’yi düzenleyen kanuna atıf yapılarak gider yazılamayacağı belirtilmiştir.
Mükellefler tüm vergi kanunlarını bilmekte midir?, yada öğrenecek midir?
SORUN SERBEST MESLEK VE TİCARİ KAZANÇ İÇİN FARKLI DÜZENLENMİŞ GİDER KAVRAMLAR
YORUM Aynı Gelir Vergisi Kanununa göre beyanname üzerinden ödenen Damga Vergileri, Ticari Kazanç Mükellefleri için indirim konusu yapılabilirken, Serbest Meslek için indirim konusu yapılmamakta ve bu konulara ilişkin kanunda net hükümler bulunmadığından Özelgeler ile düzenlemeler yapılmaktadır.
Vergi mükellefleri kanunların yanında farklı zamanlarda aynı konular için verilmiş farklı görüşleri yorumlayıp doğru olanına karar verebilecek midir?
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
KONU BAŞLIKLARI
SORUN BELLİ ORANLAR DAHİLİNDE YAPILAN İNDİRİMLER
YORUM Bilindiği üzere Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancında tüm indirimler defterlere kayıt yöntemiyle değil, birçok yöntem beyanname döneminde deftere kaydedilmemiş olmasına rağmen beyanname üzerinden yapılmaktadır.
Sayıları çok fazla ve yapıları oldukça karmaşıktır.
Şahıs sigorta primleri (BES Hariç) %15,
Eğitim ve sağlık %10.
Bağış ve Yardımlar bazıları %5 bazıları %10, bazıları sınırsız,
Sponsorluk, Ar-Ge, Tekno Girişim
gibi birçok indirim mekanizması bulunmaktadır.
Mükellefler sadece Gelir İdaresinin yayınlamış olduğu klavuzları bile okumaya kalksa 44 sayfa değerlendirme yapmak durumunda kalacaktır.
Yazılımla sayesinde birçoğunun önüne geçilebilse bile durum yeteri kadar karmaşık kalmaya devam edecektir.
SORUN ZARAR MAHSUBU, TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU
YORUM Hangi kazanca ait zararın kaç yıl süreyle indirim konusu yapılabileceği mükellefler tarafından anlaşılması mevcut vergi sistemimiz ile çok kolay görünmemektedir. Ayrıca tevkif yoluyla yapılan kesintilerin doğruluğu ve mahsup ve iade işlemleri oldukça karmaşık yapıdadır.
DEVAMI GELECEK…
Görüş ve Önerilerinizi Bize buradan iletebilir sürecin gelişmesine katkı koyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: