Sisteme İlişkin Çalışmalar 2015 ‘te Başladı

30.01.2015 tarihinde İzmir Mali Müşavirler Odası Sekreterliğinin Oda Web Sitesi ile duyurduğu aşağıdaki bilgilendirmeye göre, sisteme ilişkin çalışmalar Gelir İdaresi tarafından 2015 öncesinde başlatılmıştı.

Değerli Meslektaşlarımız,

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi yazılımlarının yenilendiğini ve uygulamaya açılacak olan yeni İnternet Vergi Dairesi Sistemi’ne ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenlediğini bildirmiştir. Odamız, 13 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan bir heyet ile katılım sağlamıştır. Heyet, aktarılan proje hakkında değerlendirme ve önerilerini, üyelerimizin diğer konulardaki genel beklentilerini, görüş ve önerilerini bakanlık temsilcileri ve diğer katılımcılar ile paylaşmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı bu çalışmaların meslek mensuplarının beklenti ve ihtiyaçlarını kısmen karşılayan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Toplantıda, hazırlanan yeni çalışmanın eski uygulamalar ile birlikte belli bir süre daha yürürlükte kalacağı bilgisi bizlerle paylaşılmıştır. Yeni uygulamalar sorunsuz olarak kullanılmaya başlandığında ise eski uygulamalar yürürlükten kaldırılacak.

Toplantıda bizlerle paylaşılan diğer konuları şöyle sıralayabiliriz;

“Öncelikle; GİB internet sitesi, e beyanname ve İnternet Vergi Dairesi uygulamaları birleştiriliyor, tüm hizmetlerin tek portal üzerinden verilmesi planlanıyor.

“Sistem KEP ( Kayıtlı elektronik posta) uygulamasına uygun olarak planlandı. Kayıtlı elektronik postaya geçme hazırlıkları tamamlandı.

Sanal POS uygulaması altyapısı tamamlandı. Halen uygulamada olan MTV ve Trafik cezaları tahsilatında olduğu gibi diğer vergilerde de aynı uygulama için altyapı hazır.

Her mükellef için bir şifre verilecek ve mükellefiyeti tek ettiğinde de kapatılmayacak. Şifreler yetkilendirmelerle yönetilecek. Bu yetkilendirmeler kullanılarak, Örneğin; Esnaf Odalarının aldıkları şifreler sadece basit usul mükelleflerin beyannameleri gönderilebilecek, diğerleri gönderilemeyecek.

BDP ( Beyanname düzenleme programı) versiyon değişikliklerine ihtiyaç kalmayacak.
Eskiden olduğu gibi toplu halde paket yapılarak beyannameler gönderilebilecek.
Sistemde beyanname doldurulurken tamamlanmamış beyannameler daha sonra girilerek tamamlanabilecek.
Meslek mensubu değişikliğinde yeni sözleşme düzenleyen meslek mensubu müşteriye ait önceki beyannamelere ulaşabilecek.
Meslek mensubunun bağımlı olarak çalışması halinde alınan şifrenin hem şirket hem de meslek mensubu tarafından iptal edilebilmesi olanağı sağlanacak.
Şifreler unutulduğunda sıfırlanabilecek ve cep telefonu, mail onayı ya da buna benzer bir teyitleşme ile şifreler yeniden üretilebilecek.
Sistem artık tasfiye dönemi beyannameleri dahil tüm beyannameleri alabilir hale gelecek.
Sistemde mükellefin hangi beyannameleri vereceği işaretlenecek, mükellefe ait verilmeyen beyannameleri sistem süre sona ermeden listeleyecek.
Tahakkuk eden vergiler dahil, vergi borçları ve borçların hangi aşamada olduğu mail ve mesaj yolu ile mükelleflere bildirilecek.
Mali tabloların ( Bilanço, Gelir Tablosu ) vergi dairesine giderek onaylatılması dönemi kapanıyor. Sistem beyannameler verildikten sonra mali tablolara ilişkin belirli kodlar ile şifreler üretecek ve kurumlar ve bankalar tabloların doğruluğunu bu şifrelemeler üzerinden kontrol edilebilecek.
İnternet üzerinden verilen beyannamelerde önceki dönem girilmiş bilgiler sistem tarafından saklanacak ve tekrar tekrar girilmesi külfetine artık katlanılmayacak.
Sözü edilen yeniliklerin bir an önce uygulama alanı bulmasını, diğer temel sorunlarımızın giderilmesine yönelik çalışmalarımızın karşılık bulmasını ve hayata geçirilmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Müfit Yıldırım

Oda Sekreteri

Haber Linki http://izsmmmo.org.tr/Haberler/Detay/20150130154811/Oda-Sekreterligi-nden-Bilgilendirme

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: